MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, jsme společenství vlastníků bytů a zamýšlíme zateplit střechu na panelovém domě se dvěma vchody. Mám dotaz jestli by jsme mohli požádat o dotaci na tuto akci. Dům je zhruba 52 roků starý a zatím se žádné zateplení ani větší oprava střechy nedělala. Prosím o Vaše vyjádření, případně radu jestli má cenu žádat o dotaci. V případě že ano jestli se můžeme na Vás obrátit o pomoc. S pozdravem
[ 17.3.17 - dotaz číslo: 78228 - téma: Dotace a financování projektů ]

Dobrý den,

nevím odkud přesně jste, ale pro bytové domy po celé republice, vyjma hl. města Prahy, je určen Integrovaný regionální operační program (IROP), který je spravován Ministerstvem pro místní rozvoj. Konkrétně se jedná o 37. výzvu a příjem žádostí by měl trvat do 30.11.2017. Abyste mohli čerpat dotaci, je třeba si nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti, pro stávající a návrhový stav. Sledují se parametry: úspory celkové dodané energie (CDE) a dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie, případně součinitele prostupu zateplovaných konstrukcí.
Jednou z hladin podpory je varianta 1b) kde je potřeba dosáhnout realizovanými opatřeními úspory CDE min. 30% a zároveň dosáhnout klasifikační třídy CDE „C“ nebo lepší. V tomto případě je výše podpory 30%.
Případně varianta 1c) kde stačí dosáhnout realizovanými opatřeními úspory CDE min. 20% a zateplovaná konstrukce, ve vašem případě střecha, musí splňovat 0,95 násobek doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla (tzn. navrhnout zateplení tak, aby celkový součinitel byl max. 0,152 (W/m2.K). V tomto případě je výše podpory taktéž 30%.
Nevím, v jakém stavu je váš bytový dům a jaké má konstrukční a tvarové parametry, nicméně vámi zamýšleným zateplením střechy byste pravděpodobně mohli dosáhnout max. na hladinu 1c), ale také to nemusí stačit.
K podání žádosti je mj. potřeba zajistit zpracování projektové dokumentace a onoho energetického hodnocení (výpočty) a položkový rozpočet stavby.
Detailní informace o dané výzvě naleznete na těchto stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II

S pozdravem

Ing. Zdeněk Krejčí

[ Odpovídá: Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

Aktuality 

 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE

  31.03.2017

  MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci v aktivitě 2F "Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe".


  Stáhnout
 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

  11.12.2016

  MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, jaký má být energetický audit a dlaší podrobnosti. Tento pokyn je velmi důležitý pro žadatele o dotaci na VO.


  Stáhnout

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect