MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Informační listy

Informační listy shrnují základní poznatky k danému tématu a odpovídají na často kladené otázky. Zpracovány byly pro podporu poradenství EKIS s finančním přispěním z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Energeticky vědomá modernizace budovy

Rok vydání: 2006
Zdroj: STÚ-E, a. s.

Energeticky vědomá modernizace budovy usiluje o snížení spotřeby energie (zejména tepla), potřebné pro provoz budovy. Spočívá v provedení celého systému opatření jak ve stavební konstrukci, tak v technickém zařízení a v provozu a údržbě. Výsledky přinese jen při optimální skladbě opatření a při dodržení určité hierarchie provádění těchto opatření.

Návrh opatření se sestaví na základě energetického auditu a měl by zohlednit i provedení nutné údržby stavby. Dostupné finanční prostředky by neměly ovlivňovat výběr opatření, ale jejich rozčlenění do časových záběrů.

Časový harmonogram realizace musí respektovat skupiny opatření pro stavbu a pro technická zařízení a formulovat takové postupy (zpravidla doplňková přechodná řešení), aby nedošlo ke zbytečným investicím. Typickým případem je modernizace otopné soustavy nebo kotelny před zateplením budovy bez zohlednění toho, že tato opatření budou provedena v budoucnosti. 

Systém opatření při energeticky vědomé modernizaci budovy, při které má dojít k úsporám energie, sestavený obvykle na základě závěrů (stavebně) energetického auditu, spočívá ve:

1. Stavebních úpravách - tj.:

 • zateplení střechy nebo stropu pod půdou (snížení ztráty tepla prostupem)
 • zateplení obvodového pláště (snížení ztráty tepla prostupem)
 • úprava/výměna oken (snížení ztráty tepla prostupem a infiltrací)
 • zateplení vnitřních konstrukcí, oddělujících prostory vytápěné od nevytápěných (snížení ztráty tepla prostupem)
 • izolace potrubí, armatur a nádob

2. Úpravách technických zařízení budov - tj.:

 • modernizace zdroje tepla a otopné soustavy
 • ústřední a individuální regulace ( včetně vyregulování otopné soustavy)
 • modernizace zařízení pro přípravu teplé užitkové vody
 • úprava umělého osvětlení a užití spotřebičů s nízkou spotřebou energie

3. Energeticky vědomém užití/údržbě budovy (energetickém manažerství).

Kombinace těchto opatření umožní další úspory energie vyplývající z možnosti využití vnitřních i vnějších tepelných zisků.Převzato z publikace STÚ-E a. s.

Aktuality 

 • NOVÁ VERZE TEXTU PROGRAM 2017-2021

  10.10.2017 Právě byl zveřejněn mírně pozměněný text programu EFEKT 2017-2021.
  Stáhnout
 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE

  31.03.2017 MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci v aktivitě 2F "Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe".
  Stáhnout
 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

  11.12.2016 MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, jaký má být energetický audit a dlaší podrobnosti. Tento pokyn je velmi důležitý pro žadatele o dotaci na VO.
  Stáhnout


© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect