MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Informační listy k tématu: Elektřina

Informační listy shrnují základní poznatky k danému tématu a odpovídají na často kladené otázky. Zpracovány byly pro podporu poradenství EKIS s finančním přispěním z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ČR...aneb nebojme se spaloven!

Odpadové hospodářství je důmyslně promyšlený systém, který preferuje využití odpadů před jeho odstraňováním. Odpady nemusí být pouhým zdrojem látek, ale také zdrojem energie.

2011, 3.6 MB, CEMC - České ekologické manažerské centrum

Využití energie větru

Větrná energie je také vlastně energie slunce. Vítr je proudění vzduchu, které vzniká tlakovými rozdíly mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře. Ohřev atmosféry má na svědomí právě sluneční záření. Větrná energie byla v minulosti využívána ve větrných mlýnech pro mletí obilí, čerpání vody (tzv. farmářská větrná kola) a také pohon strojů (soustruh, vrtačka apod.). Na konci minulého století došlo k prudkému rozvoji větrných elektráren vyrábějících elektrickou energii.
2006, EkoWATT

Využití energie vody

Vodní energie je tradičně využívána malými vodními elektrárnami (MVE). Z celkové produkce elektřiny v ČR se ve vodních elektrárnách vyrobí asi jen 2 %. Vodní elektrárny představují asi 12 % instalovaného výkonu elektráren v ČR. Většina tohoto výkonu (cca 90 %) připadá na zařízení s výkonem vyšším než 5 MW.
2006, EkoWATT

Využití solární energie k výrobě elektřiny

Fotoelektrický jev v polovodičích umožňuje přeměnit energii slunečního záření v solárních (nebo tzv. fotovoltaických) článcích na elektrickou energii. Na trhu jsou nejrozšířenější solární články vyrobené z krystalického křemíku ve formě monokrystalu nebo multikrystalu (zastoupení křemíku 88 %) s účinností do 16 %. Své praktické uplatnění mají i tenkovrstvé solární články na bázi amorfního křemíku (zastoupení křemíku méně než 6,4 %) s účinností kolem 7 %.
2006, EkoWATT
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect