MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Publikace

V této rubrice najdete publikace vydané s podporou z Programu EFEKT - Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie.

Variantní posouzení scénářů dodávky tepla a el. energie ze zdrojů využívající fosilní paliva nebo OZE

Rok vydání: 2015
Velikost: 1.1 MB
Zdroj: ENVIROS, s.r.o.
Stáhněte zde:   http://www.mpo-efekt.cz/uploads/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/zprava.pdf

Publikace v úvodu definuje tři základní varianty zdrojů tepla nebo tepla a el. energie lišící se rozsahem tepelného výkonu. Každá z variant řeší v daném výkonovém rozsahu možnou dodávku energie v několika alternativách lišících se jednak druhem zdroje (výtopna pro dodávku jen tepla nebo teplárna pro dodávku tepla a el. energie) a jednak druhem paliva (zemní plyn, biomasa, odpad) nebo zdrojem nízkopotenciálního tepla pro dodávku tepla z tepelného čerpadla.
Pro každou alternativu ve třech výkonových variantách jsou stanoveny scénáře provozu zdroje energie a odpovídající bilance spotřeby paliva a množství dodaného tepla a el. energie.
Následně jsou v uvedeném členění jednotlivé alternativy takto navržených zdrojů hodnoceny z hlediska ekonomie provozu a vlivu jejich provozu na životní prostředí.
V závěru publikace jsou výsledky hodnocení shrnuty do přehledu, z kterého vychází doporučení pro určení instalace vhodného zdroje energie do daných podmínek. Výběr optimální varianty však vždy bude záležet na komplexním posouzení situace v lokalitě.

Aktuality 

 • NOVÁ VERZE TEXTU PROGRAM 2017-2021

  10.10.2017 Právě byl zveřejněn mírně pozměněný text programu EFEKT 2017-2021.
  Stáhnout
 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na ÚSPORNÉ PROJEKTY SE ZÁSADAMI DOBRÉ PRAXE

  31.03.2017 MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci v aktivitě 2F "Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe".
  Stáhnout
 • EFEKT 2017 - metodický pokyn pro žádost o dotaci na VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

  11.12.2016 MPO vydalo metodický pokyn jak správně vytvořit žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, jaký má být energetický audit a dlaší podrobnosti. Tento pokyn je velmi důležitý pro žadatele o dotaci na VO.
  Stáhnout


© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect