MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

EFEKT 2016

B.3 Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC

Uzávěrka podání žádosti28.02.2016
Oblast podporyÚspory energie
Typ žadatelekraje, MČ, obce, příspěvkové organizace, soc. a zdrav. zařízení, státní podniky, školy
Maximální výše podpory [tis. Kč]2000
Maximální výše podpory [%]70
 
Žádost ke staženíb3_zadost_epc_realizace.xlsx [xlsx, ]
Přílohy žádostipříloha č. 3 - Čestné prohlášení o bezdlužnosti [docx, ]
příloha č. 20 - Čestné prohlášení o podpoře de minimis [docx, ]
příloha č. 22 - čestné prohlášení o DPH [docx, ]
seznam uznatelných a neuznatelných nákladů [docx, ]
příloha č. 2 - Čestné prohlášení o veřejné zakázce [docx, 14.2 kB]
Seznam veškerých povinných příloh k této aktivitě je uveden v textu programu EFEKT 2016.

Popis podporovaných aktivit

Dotaci lze žádat pouze na realizaci energeticky úsporných opatření v oblasti renovace technologických zařízení s dobou návratnosti delší než 10 let v kombinaci s energeticky úsporným projektem řešeným metodou EPC. O dotaci může žádat pouze ten, kdo má v době podání žádosti zpracovanou analýzu vhodnosti řešení rekonstrukce budovy metodou EPC a tuto analýzu předloží zároveň se žádostí o dotaci. Ostatní informace a výběrová kritéria v plném textu programu.

Aktuality 

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect