MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

B.3 Energeticky úsporná opatření v budovách řešená metodou EPC

Uzávěrka podání žádosti28.02.2016
Oblast podporyÚspory energie
Typ žadatelekraj, MČ, obec, příspěvková organizace, soc. a zdrav. zařízení, státní podnik, školská právnická osoba
Maximální výše podpory [tis. Kč]2000
Maximální výše podpory [%]70
 
Přílohy žádostiŽádost ke stažení [xlsx, ]
příloha č. 2 - Čestné prohlášení o veřejné zakázce [docx, 14.2 kB]
Seznam veškerých povinných příloh k této aktivitě je uveden v textu programu EFEKT 2016.

Popis podporovaných aktivit

Dotaci lze žádat pouze na realizaci energeticky úsporných opatření v oblasti renovace technologických zařízení s dobou návratnosti delší než 10 let v kombinaci s energeticky úsporným projektem řešeným metodou EPC. O dotaci může žádat pouze ten, kdo má v době podání žádosti zpracovanou analýzu vhodnosti řešení rekonstrukce budovy metodou EPC a tuto analýzu předloží zároveň se žádostí o dotaci. Ostatní informace a výběrová kritéria v plném textu programu.

Aktuality 

  • HLEDÁME NOVÁ EKIS PO CELÉ ČR

    19.10.2016 Koncem listopadu bude vyhlášen program EFEKT 2017, který mj. nabídne dotaci na provoz energetických a konzultačních informačních středisek, tzv. EKIS. Uvítáme nová EKIS zejména ve Středočeském kraji.
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect