MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS

i-ekis-Internetové energetické konzultační střediskoPoradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS. Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.


zadejte číslo dotazu či klíčové slovo
VYHLEDAT ODPOVĚĎ V PORADNĚ I-EKIS

Nenašli jste odpověď? ZDE MŮŽETE POLOŽIT NOVÝ DOTAZ.

Zobrazit odpovědi k tématu 

Ceny energií, účtování tepla
Dotace a financování projektů
Elektřina
En. audity, en. průkazy a štítky budov
Energie biomasy
Energie slunce – výroba elektřiny
Energie slunce – výroba tepla
Energie v obcích, městech a regionech
Energie větru
Energie vody
Kogenerace, trigenerace
Legislativa
Měření a regulace
Metoda EPC
Nízkoenergetické a pasivní domy
Ostatní
Osvětlení
Palivové články
Plyn
Příprava teplé vody
Tepelná čerpadla, geotermální energie
Uhlí
Úsporná opatření v průmyslu
Větrání a rekuperace
Vytápění
Využití odpadního tepla
Zateplování budov
cleaner

Odpovědi k tématu: vše 

Dobrý den, v rodinném domě topím kotlem z roku 2010 emisní třídy 1. Topím výhradně dřevěnými ekobriketami. Jestli a proč musím měnit kotel za emisní třídu nejméně 3....
[ 27.2.17 - dotaz číslo: 77678 - téma: Legislativa ]

Hezký den, je zjištěno, že kotle 1. emisní třídy již nevyhovují stále přísnějším požadavkům na emise a znečištění ovzduší....
[ Odpovídá: Lubomír Klobušník - EKIS České Budějovice Klotherm ]

Dobrý den,chtěla bych informaci ohledně solárního panelu pro moji garsonku.Bydlím v přízemí a bojuji s vlhkostí,snažím se větrat jak to jde....
[ 27.2.17 - dotaz číslo: 77677 - téma: Ostatní ]

Hezký den, příčin zvýšené vlhkosti v interiéru může být celá řada (nevhodné stavební řešení, větší množství květin, akvárium, sušení prádla a pod.)....
[ Odpovídá: Lubomír Klobušník - EKIS České Budějovice Klotherm ]

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda je nutné mít stavební povolení nebo ohlášení pro instalaci větrné turbíny na střechu rodinného domu. Výkon je cca 9000kWh/rok, váha méně než 30kg, hlučnost méně než 30 decibel....
[ 27.2.17 - dotaz číslo: 77723 - téma: Energie větru ]

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj uvádím následující: Pokud budete chtít předejít nepříjemnostem, doporučuji předem kontaktovat místně příslušný stavební úřad a projednat s ním...
[ Odpovídá: Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

Dobrý den. Máme starý dům kámen cihla. Potřebuji poradit zda zateplovat či ne. Potřebuji nějakého odborníka, aby poradil jak a jestli vůbec zateplovat. Chtěl bych fasádu realizovat svépomocí. Dům je relativně suchý....
[ 26.2.17 - dotaz číslo: 77807 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Pokud je objekt suchý, což by Vámi zmiňované vlhkosti odpovídalo, bylo by možné zateplení zvážit....
[ Odpovídá: Ing. Michaela Andrejsová - EKIS Nymburk ]

Dobrý den, pracuji na energetickém průkazu rodinného domu, dotaz zní: Přirážka na vliv tepelných vazeb zda se musí vše počítat, nebo je možnost použít z normy stanovené hodnoty 0,02, 0,05 či u starých budov 0,1,...
[ 24.2.17 - dotaz číslo: 77813 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, můžete tyto koeficienty použít....
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Krásný - EKIS Praha, Energetické poradenství ]

prosím o informaci, zda je rozhodující pro instalaci kotle ČSN EN 303-5 nebo Návod
pro instalaci kotle?...

[ 24.2.17 - dotaz číslo: 77629 - téma: Vytápění ]

Dobrý den, ČSN EN 303-5 Kotle pro ústřední vytápění - část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a...
[ Odpovídá: Ing. Libor Valový - EKIS Ostrava DK projekt ]

Dobrý den. Zpracovávám PENB pro temperovaný sklad a není mi jasné základní určení součinitelů prostupu tepla podle ČSN 730540-2. Tabulka 3 zde jasně určuje součinitele pro budovy s převažující teplotou 18-22 st.C....
[ 23.2.17 - dotaz číslo: 77792 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, málokterá norma je "dokonalá" a nepřipouští žádnou polemiku nad tím, jak postupovat v důsledku toho, co uvádí....
[ Odpovídá: Ing. Martin Varga - EKIS Bystřice pod Hostýnem ]

Dobrý den. Mám dotaz, zdali je někdo schopen vypočítat náklady na vytápění elektřinou, pokud mám k dispozici vyúčtování za můj dům....
[ 23.2.17 - dotaz číslo: 77643 - téma: Ceny energií, účtování tepla ]

Vážený pane, pokud jde o konkrétní výpočetní posouzení volby vhodného zdroje tepla pro Váš dům, obávám se, že jde o konstrukci rozsahově nad rámec konzultace v rámci poradenství i-EKIS....
[ Odpovídá: Ing. Petr Šrutka - EKIS Praha, Seven ]

Dobrý den, reaguji na tento odkaz: http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/77401 Z textu vyplývá, že lze podat žádost o dotaci z titulu Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného...
[ 23.2.17 - dotaz číslo: 77784 ]

Dobrý den, lze použít audit z žádosti z roku 2016, pokud není starší než 2 roky, narozdíl od minulého roku je vyžadována též kopie pasportu VO a zatřídění komunikací podle ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací...
[ Odpovídá: Ing. Tomáš Krásný - EKIS Praha, Energetické poradenství ]

Dobrý den Mám zájem na na zateplení a vytápění domu Most ČSA 1283. Vzhledem k tomu, že je kulturní památkou, nelze použít venkovní zateplení z důvodu zničení fasády....
[ 23.2.17 - dotaz číslo: 77726 - téma: Dotace a financování projektů ]

Dobrý den, pro podnikatele jsou vypsány dotační programy OP PIK (http://www.agentura-api.org/) a energetických úspor se týkají dva programy podpory: Úspory energie a Nemovitosti....
[ Odpovídá: Ing. Jiří Merhout - EKIS Most ]

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli je možné panely FVE použít i na vytápění RD v zimě, tj. jestli lze vůbec počítat s nějakou výrobou el. z FVE v zimním období? Na internetu je spousta protichůdných informací....
[ 22.2.17 - dotaz číslo: 77660 - téma: Energie slunce – výroba elektřiny ]

Hezký den, FVE může samozřejmě vyrábět elektřinu i v zimním období. Její výkon je však omezen oblačností, někdy i sněhem a oproti letnímu období nedostatečným slunečním svitem....
[ Odpovídá: Lubomír Klobušník - EKIS České Budějovice Klotherm ]

Dobrý večer, v nedávné době jsme pořídili menší chatu o výměře cca 80m2, celkově v dobrém stavu, okna už jsou zde plastová a taktéž vstupní dveře, však uvažuji o zateplení celého objektu, obvodové zdi jsou cihlové, šířka...
[ 22.2.17 - dotaz číslo: 77517 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den pane Marku, vodítkem při úvahách o zateplení Vašeho objektu můžete být ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - část 2 Požadavky, kde jsou v tabulce 3 uvedeny požadované a doporučené hodnoty součinitele...
[ Odpovídá: Ing. Rostislav Kvarda - EKIS Kladno ]

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o názor resp. upřesnění výkladu zákona v následujícím případě: 1) projektuji novostavbu RD sám pro sebe, a jako energetickému specialistovi, je mi dle §10, odst....
[ 22.2.17 - dotaz číslo: 77766 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den, ad 1) ANO, nemůžete ad 2) také nemůžete. V tomto bodě zákona, na který se odkazujete jsou vyjmenovány všechny činnosti, které nelze provádět na objektu, jehož jste částečným nebo plným vlastníkem...
[ Odpovídá: Ing. Martin Varga - EKIS Bystřice pod Hostýnem ]

Dobrý den.Chci se zeptat o kolik % (ze ztrát prostupem nebo celkových ztrát včetně větrání)snížím spotřebu na vytápění plynem ve starém cihlovém(někde 30cm tvárnice)RD,pokud zateplím stropy(podlahu nevytápěné půdy) a...
[ 22.2.17 - dotaz číslo: 77638 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den pane Pokorný, tepelná ztráta prostupem a větráním je dána tepelně technickými vlastnostmi konstrukcí na obvodu vytápěného prostoru....
[ Odpovídá: Ing. Rostislav Kvarda - EKIS Kladno ]

Mám v pronájmu provozovnu se dvěma podružnými elektroměry. Pronajímatel(majitel objektu s řadou nájemců)každému z nájemců za každý podružný elektroměr a měsíc přeúčtovává částku 495,-Kč za obnovitelné zdroje....
[ 22.2.17 - dotaz číslo: 77263 - téma: Elektřina ]

Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. Formulování odpovědi bez přesné znalosti technických podmínek odběru elektrické energie, faktury od dodavatele elektrické energie a způsobu přeúčtování nákladů na elektřinu pronajímatelem je...
[ Odpovídá: Ing. Rostislav Kvarda - EKIS Kladno ]

Dobrý den, plánuji vytápění rodinného domu o vytápěné ploše 175m2. Tepelné ztráty mi byli vypočítány odbornou firmou na 23kw. Dům je z větší části z opukových zdí tloušťky 75cm....
[ 22.2.17 - dotaz číslo: 77710 - téma: Vytápění ]

Nepíšete, že byste v objektu realizoval systém řízeného větrání, což bych pro komfort bydlení doporučoval....
[ Odpovídá: Martin Jindrák - EKIS Vysoké Mýto ]

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak postupovat při výpočtu průkazu ENB. Máme objekt, 3NP, (administrativní provoz + dílny). Dílny jsou jen cca 1/5 objemu objektu a navíc jen v části 1.NP....
[ 22.2.17 - dotaz číslo: 77728 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Vážený pane kolego, podle vašeho popisu nejde o dvě části jedné budovy, ale jde o dvě samostatné budovy, protože každá je v katastru nemovitostí zapsaná zvlášť. Měl byste tedy zpracovat PENB na každou budovu samostatně....
[ Odpovídá: Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt ]

Dobrý den, po odstranění stavby RD z první poloviny minulého století hodlám na místě odstraněné stavby , sousedící s mým dvoubytovým RD , přistavět na půdorysu 7x10,4 m dvoupodlažní objekt, ve kterém bude v přízemí garáž...
[ 21.2.17 - dotaz číslo: 77571 - téma: Ostatní ]

Dobrý den, dle zákona č. 406/2000 Sb.: §7, odst. (2) V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou...
[ Odpovídá: Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Blansko ]

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda jsou v rámci výzvy Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení uznatelnými náklady kromě výměny současného osvětlovacích soustav také náklady na nové osvětlovací...
[ 21.2.17 - dotaz číslo: 77727 - téma: Dotace a financování projektů, Osvětlení ]

Dobrý den, cituji znění výzvy: dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích....
[ Odpovídá: - ]

Dobrý den, jaká je ideální tloušťka u obvodového (nosného) zdiva z hlediska zateplení u pasivního (aktivního) domu? 500mm?...
[ 21.2.17 - dotaz číslo: 77658 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den, ideální tloušťka obvodového zdiva neexistuje. Návrh všech konstrukcí domu je komplexním řešením. Nicméně je pravda, že tloušťky obvodových stěn se pohybují kolem 500mm....
[ Odpovídá: Ing. Libor Hrubý - EKIS Brno CPD ]

« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 677 | »
© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect