Přihlášení (Login) - Econnect Toolkit 2.11
Přihlašte se prosím Vaším jménem a heslem
(Welcome! Log in by your name and password):
Uživatelské jméno
(User name):

Heslo
(Password):


Zprávy od správce EFEKTu

ELEKTRONICKÁ IDENTITA pro podávání žádostí

6.12.2021 - Pro podávání žádostí na EKIS i všechny ostatní dotace JE NEZBYTNÉ MÍT ZŘÍZENU ELEKTRONICKOU IDENTITU. Návod naleznete například na této adrese:

elektronická identita občana