MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 12/2021

PROGRAM EFEKT II PROGRAM EFEKT II
2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 2021

Vyhodnocení potenciálu úspor energie z realizace opatření doporučených v energetických auditech a územních energetických koncepcích 2021

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 20.8.2021
Začátek podávání žádostí: 20.8.2021
Ukončení podávání žádostí: 10.10.2021
Celková alokace 1 000 000 Kč
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na realizaci studie vyhodnocující potenciál úspor energie z realizace energeticky úsporných opatření identifikovaných v energetických auditech zpracovaných dle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“) a z územních energetických koncepcí zpracovaných dle § 4 zákona č. 406/2000 Sb. Záměrem je zjistit, jestli povinné subjekty realizují opatření, která jim byla doporučena energetickým specialistou v energetickém auditu, nebo která byla identifikována v územní energetické koncepci.
Studie zjistí dopad předmětných ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. na realizaci energeticky úsporných projektů na energetickém hospodářství podniků spadajících pod předmětnou povinnost realizovat energetický audit a v případě územních energetických koncepcí na daném území.