MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. 9/2021

PROGRAM EFEKT II PROGRAM EFEKT II
2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe 2021

Příprava realizace energeticky úsporných projektů (zásady dobré praxe) 2021

Stav výzvy Ukončeno
Datum zveřejnění: 14.12.2020
Začátek podávání žádostí: 14.12.2020
Ukončení podávání žádostí: 16.10.2021
Celková alokace 8 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
224852874
kozakj@mpo.cz
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti (resp. energetického posouzení), přičemž ze zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení (jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.