Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Výzva č. NPO 5/2024

ikona programu
Podpořeno

Nastavení centrálního systému energetického managementu pro organizační složky státu (cEM)

Stav výzvy Příjem žádostí
Datum zveřejnění: 10.6.2024
Začátek podávání žádostí: 20. 6. 2024
Ukončení podávání žádostí: 20. 7. 2024 nebo do vyčerpání alokace
Celková alokace 6 000 000 Kč
Kontaktní osoba
Ing. Jan Kozák
Předmět podpory Příjemci podpory Výzva a dokumenty

Dotace se vztahuje zejména na tvorbu dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe. Předpokládá se, že zavedený systém bude odpovídat požadavkům stanoveným ČSN EN 50001 nebo systémem environmentálního řízení a auditu (EMAS z anglického Eco-Management and Audit Scheme).

Nově je dotace financovaná z Národního plánu obnovy.

Z poskytnuté dotace lze hradit:

  • výdaje na tvorbu základních, normou ISO 50001 vyžadovaných dokumentů;
  • výdaje na definici procesů, odpovědnosti, toků informací apod.;
  • výdaje na přípravu a zpracování systému pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie (SW) do výše 59 999 Kč;
  • výdaje na certifikaci ISO 50001;

Upozornění: DPH není způsobilým výdajem.

Orientační dotační kalkulačka


%
max. způsobilých výdajů
max. výše podpory