Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

STUDIE: TRANSAKČNÍ NÁKLADY PROGRAMŮ NA PODPORU ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI

V rámci studie byli osloveni úspěšní příjemci dotace programu EKO-ENERGIE operačního programu Podnikání a inovace, Prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a programu Zelená úsporám. S vybranými příjemci byly vedeny polostandardizované rozhovory. Zároveň bylo mezi úspěšnými příjemci dotace provedeno dotazníkové šetření. Dále pak byly vyhodnoceny očekávané přínosy projektů, podpořených výše uvedenými dotačními programy, které byly nebo pravděpodobně budou realizovány.
Rok vydání:  2011
Zdroj:  Seven, o.p.s.
Stáhněte zde