Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Světelná technika - 6. odborná učebnice pro VŠ obor energetika

Celý rozvoj energetického odvětví by nebyl možný bez dostatku kvalitních lidských zdrojů a zajištění dostatečného počtu odborníků pro budoucí činnost v této náročné technické oblasti je akutní problém. Předpokladem pro přípravu kvalitních odborníků jsou kvalitní odborné základy a tato řada odborných publikace je dokáže poskytnout.
Celá edice odborných publikací je svým způsobem výjimečná, neboť věnuje pozornost jednotlivým oblastem elektroenergetiky a velmi kvalitně standardizuje poznatky z tohoto náročného oboru. Je jisté, že tato edice může přispět k větší konsolidaci a spolupráci v oboru technického vzdělávání, vědy a výzkumu, aby se opět zvýšila prestiž technických oborů. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které významně podpořilo vznik této ediční řady, chce tímto způsobem přispět k zajištění konkurenceschopnosti hospodářství na území České republiky, které bylo vždy založeno na kvalitní technické produkci.
Řada publikací vznikla ve spolupráci kolektivů autorů technických vysokých škol České republiky.