Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Spalování bioodpadů s využitím fermentačního reaktoru a kogenerační jednotky

Z bioodpadů se produkuje pomocí fermentačního reaktoru bioplyn, který představuje plynné palivo pro pohon kogenerační jednotky. V souladu s úkolem energetické politiky „ efektivní hospodaření s energií „ uvádíme v následující
části produktu přehled možných způsobů výroby tepelné a el. energie. Z tohoto přehledu pak vyplyne i jednoznačná odpověď na otázku, proč je kladen takový perspektivní význam kogeneračním jednotkám.
Rok vydání:  1998
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Karel Trnobranský
Stáhněte zde