Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zhodnocení vlivu energetických přínosů na snížení emisí do ovduší z realůizací projektů podpořených ČEA v roce 1997

Práce analyzuje snížení emisí z realizace projektů ČEA s celkovými emisemi za malé a střední zdroje znečišťování ovzduší.
Rok vydání:  1998
Velikost:  0 kB
Zdroj:  Nadace Projekt Sever
Stáhněte zde