Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Možnosti rozvoje kombinované výroby elektřiny a tepla v české části Euroregionu Nisa

Cílem této informační brožury je seznámit zástupce Euroregionu Nisa, státní správy a samosprávy, energetické poradce, dodavatele a spotřebitele energie a další zainteresované subjekty s možnostmi a přínosy využití kombinované výroby elektřiny a tepla v Euroregionu Nisa.
Rok vydání:  2001
Velikost:  0 kB
Zdroj:  SRCI CS s.r.o., Power Service s.r.o.
Stáhněte zde