MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
potřebovala bych poradit.
Na pozemku, který sousedí s mým chtějí stavět. Potřebují tedy přípojku elektřiny (dosud tam nebyla).
Projekční kancelář, údajně pověřená ČEZem, chce na mém pozemku umístit přípojkový pilíř, i když to není nutné. Tento pilíř může klidně být na pozemku, kde chtějí stavět.
Já pilíř na svém pozemku nechci a nechci vkládat do katastru věcné břemeno.
Právnička, kterou jsem navštívila, pouze konstatovala, že ČEZ má právo budovat elektrorozvody na cizích pozemcích.
Jak to tedy je?
Jakým způsobem se můžu bránit? Mohu odmítnout bez udání důvodu? Nebo lze poukázat na nějaký zákon, paragraf, který to umožňuje?

Děkuji za odpověď.

[ 25.10.18 - dotaz číslo: 100704 - téma: Legislativa ]

Děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj odpovídám následující:
ČEZ je distributor elektřiny. Veškerý rozvoj distribuční sítě či její údržbu zadávají externím firmám. Tyto firmy mohou vykonávat činnost na distribuční soustavě. Distribuční společnost má ze zákona povinnost žadatele připojit (nebrání-li tomu speciální okolnosti). Distribuční společnost navrhne návrh řešení a vlastní projekt vypracovává autorizovaný technik nebo inženýr. Autorizovaný projektant je autorizovaná osoba vedená v seznamu ČKAIT.
Projektant návrh ze zadání překreslí do výkresu a katastrální mapy, dokumentaci rozešle dotčeným orgánům a organizacím, které se vyjádří, zda akceptují návrh. Současně musí projektant uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí se všemi dotčenými majiteli pozemků, kterých se stavba týká. Distributor za toto nabízí tabulkové peněžní kompenzace. Bez uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene stavební úřad stavbu nepovolí. Vaše možnost je smlouvu nepodepsat a projektant musí hledat jiné řešení. Zákonná norma je zákon 458/2000 Sb., §25, odst. 4.

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect