MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o radu ohledně správné tloušťky pěnového polystyrenu pro naši plánovanou novostavbu řadového domu:
1) Pro nosnou obvodovou sťěnu do ulice a na zahranu jsme si vybrali Porotherm 38 Profi o tloušťce 38cm. Projektant nám doporučil pro zateplení přidat 12cm polystyrenu(PS). Chtěl bych si s Vámi potvrdit, že tloušťka 12 cm je dostatečná. Obávám se totiž, aby na rozhrani Porotherm a PS nebyla teplota pod rosným bodem a nedocházelo tam ke kondenzaci vodni pary. Jakou tloušťku polystyrenu by jste nam prosím doporučil?
2) Přilehlý dům má větší hloubku i výšku než náš plánovaný. Planujeme proto na obvodovou boční stěnu Porotherm o tloušťce 30cm a 10cm polystyrenu. Je to z Vašeho pohledu dostatečné?

Děkuji
[ 26.10.18 - dotaz číslo: 100913 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den,
navržená konstrukce porotherm 38 Profi s KZS s izolantem z EPS 70F tl. 120 mm vyhovuje normovým požadavkům jak z hlediska součinitele prostupu tepla, ten se pohybuje na horní hranici doporučené hodnoty pro pasivní domy, tak z hlediska teplotního faktoru vnitřního povrchu, tak i ročního množství zkondenzované páry i z hlediska roční bilance zkondenzované páry. Je pravda, že oblast možné kondenzace začíná na rozhraní zdiva a izolantu a končí přibližně ve třetině izolantu od venkovního prostředí, je to způsobeno difuzními vlastnostmi použitého zdícího materiálu. Rozhodně to není důvod obávat se nějakých poruch, teplota v místě rozhraní zdiva a izolantu je nad bodem mrazu. Kondenzační zóna se výrazně posune až do oblasti izolantu v případě použití tl. izolantu nad 170 mm.
Co se týká konstrukce PTH + 100 EPS, tak konstrukce splňuje požadovanou normovou hodnotu součinitele prostupu tepla, pro splnění doporučené normové hodnoty bych navrhl tl. izolantu 120 mm.

S pozdravem
František Švadleňák
[ Odpovídá: Ing. František Švadleňák - EKIS Uherský Brod ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect