MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
rád bych se Vás zeptal ,zda je skladba stěn našeho bytu dostatečná. Máme problémy s vlhkostí v bytě. Náš byt je několik let stará nástavba. Obvodové zdi jsou z cihel Ytong tl. 250 mm a zatepleno kontaktním systémem polystyren tl. 80 mm. Mohli byste nám prosím poradit, jestli je to dobře nebo by mělo být zdivo zatepleno více,aby nevznikali tepelné mosty a tím následně vlhkost uvnitř objektu-bytu.
Děkuji předem za odpověď a jsem s pozdravem
[ 31.10.18 - dotaz číslo: 101217 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den,
problémy s vlhkostí v bytě mohou mít obecně dvě příčiny. Jednak nedostatečné zateplení, resp. nedostatečná povrchová teplota konstrukcí, a nebo nadměrná vlhkost vzduchu v bytě.

Popsaná skladba obvodové stěny splňuje současný požadavek na součinitel prostupu tepla konstrukce dle ČSN 730540. Zároveň má v ploše dostatečně vysoký teplotní faktor (povrchovou teplotu), aby při standardních tepelně-vlhkostních podmínkách v bytě nedocházelo k riziku růstu plísní či kondenzaci vodní páry.
Otázkou samozřejmě je, zda je zateplení provedeno správně, bez tepelných mostů a také jak jsou řešeny detaily, jako ostění oken, styk stěny se střechou apod. Špatně vyřešené detaily tvoří tepelné mosty, tedy místa, kde je oslabená či chybějící izolace a kde se tím pádem mohou vyskytnout plísně či rosení.

Druhou stránkou problému je teplota a vlhkost v bytě. Konstrukce se navrhují tak, aby bezproblémově fungovaly při vnitřní teplotě 20°C a maximální relativní vlhkosti 50 %. K tomu je potřeba byt pravidelně větrat. Větrání by mělo být rychlé a intenzivní. Doporučuje se byt rychle provětrat, cca 5-15 min, kdy úplně otevřete okna (např. protilehlá okna v bytě), aby se rychle vyměnil vzduch, ale konstrukce se neprochladily. Naopak trvalé větrání ventilačkou není vhodné. Provětrání bytu se doporučuje několikrát za den, např. každé 2 hodiny.
Pokud máte nějaké významné zdroje vlhkosti, např. akvárium, velké množství květin, sušení prádla v bytě apod., musí tomu odpovídat také větrání.

Doporučuji si pořídit vlhkoměr, aby bylo možné odhalit, zda je vlhkost v bytě v normě nebo je zvýšená.
Podle toho pak můžete lépe odhalit, kde je problém. Pokud by se ukázalo, že problém je v konstrukcích, vedlo by to na nutnost kvatilnějšího zateplení včetně vyřešení všech detailů.
V každém případě doporučuji často větrat, kvůli snížení vlhkosti v bytě a omezení projevů kondenzace či růstu plísní.


[ Odpovídá: Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect