MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
mám kondenzační plynový kotel a chci posoudit jeho účinnost. Kolik vody mi má zkondenzovat na jeden spálený m3 plynu? Měřím tak, že si dám odvod kondenzátu do kýble a změřím množství vody a plynu za čas.


[ 20.11.18 - dotaz číslo: 101636 - téma: Vytápění ]

Dobrý den,
množství zkondenzované vlhkosti ze spalin je přímo závislé na způsobu provozu kotle, tedy na teplotním spádu otopné soustavy (zejména teplotě vratné vody, která ovlivňuje velikost ochlazení spalin) a na součiniteli přebytku spalovacího vzduchu (λ-lambda). Při stechiometrickém spalování (či teoretickém/ideálním, kdy je spálen veškerý kyslík) je hodnota tohoto součinitele rovna 1 a přibližně to znamená, že pro spálení 1 m3 zemního plynu je potřeba přivést cca 10 m3 vzduchu. Při těchto podmínkách je ve vzduchu obsaženo maximálně 1,36 kg vlhkosti, kterou lze vykondenzovat (při ochlazení spalin až na 25°C). Ve skutečnosti se ale při provozu plynových kondenzačních kotlů udržuje mírně vyšší množství spalovacího vzduchu, než je teoretické minimum, aby nedocházelo k úniku nedohořelého paliva a ztrátám energie. U dobře nastavených procesů spalování bývá hodnota součinitele přibližně 1,2 až 1,3 a teoretické maximum zkondenzované vlhkosti ze spalin je tak nižší - pod 1,3 kg z 1 m3 plynu. Ve Vašem případě za předpokladu, že neznáte teplotu spalin nebo přímo hodnotu přebytku spalovacího vzduchu, se kterou Váš kotel pracuje, můžete nejjednodušeji orientačně stanovit účinnost spalovacího procesu na základě změřeného poměru množství kondenzátu na m3 spotřebovaného zemního plynu odečtem z grafu na obr. č. 1 v následujícím odkazu, kde je závislost uvedených veličin přehledně znázorněna a může Vás navést i na další užitečné informace: https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/912-kondenzacni-kotel-pro-kazdeho-vi.

S pozdravem a přáním uspokojivých výsledků měření,
Petr Šrutka
[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect