MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

po otci jsem zdědil dům, který je postaven ze starých cihel Týn CD 29. Chci ho zateplit, ale pouze stropní část - střechu.
Střecha je plechová, vazníková konstrukce. Objekt chci využívat jako příležitostnou dílnu, takže mi nejde o plný tepelný komfort, spíše o zamezení velkých ztrát skrze strop - střechu, nyní není izolováno ničím.
Co jsem kde hledal o tepelných vlastnostech použitých cihel, nikde se mi nepovedlo najít stejné názvosloví jaké je dnes používáno u izolačních vat.
Chci Vás tedy poprosit o radu: vybral jsem na izolování Climowool DF1 39 o tloušťce 140 mm - bude tato vata mít podobné izolační vlastnosti jako zeď postavená z cihel Týn CD 290mm?


[ 17.1.19 - dotaz číslo: 102605 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den,
Děkujeme za dotaz.
Zdivo Týn 290 se používalo jako obvodové zdivo staveb do poloviny 70. let. Charakteristickým údajem zdiva jako vnější konstrukce stavby z pohledu sdílení tepla je součinitel prostupu tepla U v jednotkách W/(m2K), který udává, kolik tepelné energie (ve wattech) projde jedním metrem čtverečním zdiva při teplotním rozdílu vnitřního a venkovního vzduchu jeden kelvin (1°C). Zahrnuje v sobě všechny vrstvy konstrukce (vlastní zdivo, omítky) i přestup tepla mezi vnitřním i venkovním vzduchem a povrchem konstrukce.
Dalším ukazatelem je součinitel tepelné vodivosti λ (lambda) v jednotkách W/(mK), který charakterizuje každý materiál s pohledu vedení tepla.
Pro zdivo Týn 29 jsou hodnoty následující:
• tepelná vodivost samotného zdiva: λ = 0,45 – 0,48 W/(mK)
• prostup tepla stěnou: U = 1,4 W/(m2K)
Tepelně izolační materiál Climowool DF1 39:
• tepelná vodivost samotného materiálu: λ = 0,039 W/(mK)
• prostup tepla stropem po započtení provozní vlhkosti a pomocných konstrukcí: U = 0,4 W/(m2K).
Pro informaci uvádím, že v současnosti pro normou požadované maximální hodnoty (čím vyšší, tím horší) součinitele prostupu tepla pro běžné stavby (vytápěné na 18 – 22 °C) platí:
• prostup tepla stěnou: U = 0,3 W/(m2K)
• prostup tepla stropem pod půdou: U = 0,3 W/(m2K)
• prostup tepla střechou: U = 0,24 W/(m2K)
Pro projektování budov platí další předpisy, které výše uvedené hodnoty dále zpřísňují.
Z uvedených čísel plyne, že izolační vlastnosti navrženého stropu z pohledu prostupu tepla jsou lepší než u zdiva.

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect