MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,budeme potřebovat zateplit jednopatrový samostatně stojící dům,25let starý,postavený z borovanských tvárnic/šíře zdiva 40cm/plus 4cm polystyren z vnitřní strany v celém objektu.
Cokl proveden v šíři 35cm z plných cihel obložený
umělým kamenem. Předem děkujeme za odborné posouzení a případné doporučení dalšího postupu.

[ 23.1.19 - dotaz číslo: 102790 - téma: Zateplování budov , Nízkoenergetické a pasivní domy ]

Dobrý den a děkuji za Váš dotaz a za zájem o naše poradenství.

Křemelinové tvárnice z Calofrigu Borovany vyhovovaly požadavkům na tepelně technické vlastnosti obvodového pláště v době výstavby. V současné nemají dostatečné tepelně izolační vlastnosti. Při tloušťce zdiva 40 cm dosahují součinitele prostupu tepla cca 0,80 (W/m2.K). Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla U (W/m2.K), stanovená ČSN 73 0540-2 je pro vnější stěnu 0,30 (W/m2.K. doporučená hodnota 0,25 (W/m2.K), a pro pasivní stavby 0,18 až 0,12 (W/m2.K). Z porovnání současné hodnoty s hodnotami požadovanými je zřejmé, že současné vlastnosti obvodové stěny jsou naprosto nevyhovující.
Pro dosažení doporučené hodnoty tepelné izolace zdiva je potřeba zateplit stěnu tepelnou izolací z polystyrénu případně z minerální vaty o tloušťce asi 16 cm. U běžně používaného fasádního polystyrénu EPS 70 F je možno uvažovat s tepelnou vodivostí 0,039 W/m.K. Poněkud lepší je děrovaný šedý polystyrén s přídavkem grafitu, který má tepelnou vodivost kolem 0,032 W/m.K. Jeho výhodou je, že příliš neprodyšně neuzavírá zdivo. Minerální vata má tepelně izolační vlastnosti shodné s běžným polystyrénem. Nevýhodou je její vyšší cena.
V dotazu je uvedena použitá vnitřní izolace z polystyrénu o tloušťce 4 cm. Použití vnitřních tepelných izolaci se obecně nedoporučuje, protože hrozí nebezpečí kondenzace vodních par mezi tepelnou izolací a vnitřním povrchem stěny. Použitím izolace by se měla teplota na rozhraní vnitřní izolace a zdiva zvyšovat a nemělo by tak hrozit nebezpečí kondenzace. Tento stav by bylo vhodné ověřit výpočtem.

Ing. Jaroslav Winkler
Energetický poradce ECČB

[ Odpovídá: Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect