MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, od r. 2013 provozuji střešní FVE jako licencovaný výrobce a dotaci čerpám ve formě zelených bonusů. Přetoky do distribuční sítě NN prodávám, avšak s ohledem na míru využití zvažuji akumulaci el. energie.

Plánuji retrofit stávající FVE ve formě AC couplingu - připojení baterie přes bateriový střídač (prakticky tedy kdekoliv v rozvodech domu - konstrukce celé sestavy FVE zůstane zásahem nedotčena).

Je možno provést uvedenou změnu bez vlivu na oprávněnost dotace ZB, případně který právní předpis to řeší? Děkuji.
[ 24.1.19 - dotaz číslo: 102858 - téma: Energie slunce – výroba elektřiny ]

Vážený pane,
nevím, jak přesně chcete FVE upravovat. Pokud kdekoli v domě, tj. za elektroměrem, připojíte další spotřebič (bateriové úložiště), pak se z hlediska FVE nic nemění a budete ji provozovat jako nadále. Tím, že v domě díky bateriím snížíte odběr ze sítě, vám poklesnou náklady na nakupovanou elektřinu. Pochopitelně musíte zajistit, aby elektřina z baterií nepřetékala do sítě - v tom případě by šlo o neoprávněnou dodávku, postihovanou na základě energetického zákona.

Pokud chcete měnit střídač FVE, zjistěte si nejprve na ERÚ, zda po této výměně vaše FVE neztratí nárok na podporu.

Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný
[ Odpovídá: Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect