MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den mám starý dům který má 80cm tlustý zdi má cenu takový dům zateplovat?Když vyhasne v krbu kolem půlnoci je v domě 23 stupňů ráno v 6 máme 18
[ 31.1.19 - dotaz číslo: 102897 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den,
pokud má Váš dům zdivo z klasických plných cihel o síle 80 cm pak toto zdivo má poměrně velkou hmotnost a tepelně akumulační vlastnosti. Je to něco podobného jako když jsou například v elektrických akumulačních kamnech cihly jímající teplo v době, kdy se kamna nahčívají.
Silné a vellkou hmotností je také napříklade kostelní zdivo. Proto je v nich v létě příjemný chládek.

Pro rozhodnutí zda zateplovat nebo ne je kromě obecné snahy neustále snižovat energetickou náročnost podstatný technicko ekonomický výpočet. To znamená za jak dlouho se náklady na zateplení vrátí i s ohledem na živostnost stavby.

Zjistěteb si jako spotřebu energie má dům za rok. tepelné ztráty objektu nečiní jen zdivo, ale stropnejvyššího nadzemního podlaží, podlaha nad zeminou nebo nevytápěným prostorem a samozřejmě okna.
Teprve po výpočtu celkové tepelné ztráty objektu s určením podílu jednotlivých stavebních konstrukcí na celkové tepelné ztrátě je možné se rozhodnout zda zateplovat či ne.
Samozřejmě žádný starší objekt nedosahuje normové hodnoty součinitele prostupu tepla, ale pro Vás bude důležitá skutečná úspora.nákladů.
na základě výpočtu je pak možné případně využít i některou z dotací (Nová zelená úsporám).

Stanislav Bajer, EKIS 9066 Hranice

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Stanislav Bajer - EKIS Hranice ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect