MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,na starším domku po rodičích ze 70let,mám stropy z hurdis desek vložených mezi traverzy.Na hurdis deskách je položen 5cm polystyren a na tom je cca 9cm betonový potěr.Chtěl bych se zeptat,jaká je tepelná odolnost tohoto stropu na případný únik tepla z místnosti na půdu,popřípadě kolik bych měl přidat izolace,abych snížil únik tepla.Mohl bych zateplit stropy ze strany místností 15cm polystyrenem,když nemám možnost provést kvalitní zateplení z půdy?Místnosti bych tím i snížil z 270cm,ohríval bych menší prostor.Polystyren bych lepil na současnou omítku,kotvil,případné spáry kolem stěn vypěnil.Byl by možný tento postup.
Děkuji za Vaši odpověď.

[ 7.2.19 - dotaz číslo: 103221 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den, součinitel prostupu tepla Vámi popsané konstrukce je zhruba 1.05 W/(m2K) to znamená tepelný výkon této konstrukce do půdního prostoru 1,05 W na každý jeden stupeň Kelvina rozdílu teplot mezi vnitřním prostředím a prostorem půdy. Normová požadovaná hodnota u této konstrukce je 0,3 W/(m2K) a doporučená je 0,25 W/(mK). Pro zajištění normové požadované hodnoty je nutno tuto konstrukci doplnit cca 120 mm izolantu odpovídajícímu běžnému EPS, pro zajištění doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pak cca 180 mm EPS. Pokud je to možné je lépe provést zateplení ze strany půdy, méně vhodnější ale možné je provést zateplení ze strany interiéru. V případě použití izolantu EPS je nutné to provést jako kontaktní zateplovací systém tj.. včetně armovací vrstvy a minerální omítky aby byla dosažena třída reakce na oheň min B. (samotný EPS má třídu reakce na oheň E což by z požárního hlediska bylo nepřípustné) Z hlediska požární odolnosti a pokud je prostor požární únikovou cestou je vhodnější a v případě PUC nutné použít nehořlavou izolaci např. minerální vatu ať už jako kontaktní zateplovací systém nebo v kombinaci ze sádrokartonovým podhledem s funkční paronepropustnou vrstvou.
Představa že snížením světlé výšky ušetříte za vytápění není správná. V obytné místnosti při běžné aktivitě osob je potřebné množství větraného ( čerstvého) vzduchu 25 m3 na osobu za hodinu a tento vzduch musíte v zimním období ohřát bez ohledu na vnitřní objem místnosti. Zmenšení objemu místnosti (a za předpokladu nových těsných oken) vede k rychlejšímu nárůstu koncentrace CO2 a relativní vlhkosti a je nutné častěji větrat. Zateplení stropu z vnitřní strany vede ke snížení tepelné stability místnosti a při nárazovém větrání vede k delší době po kterou se větraný vzduch ohřívá od okolních konstrukcí, tedy ke krátkodobé tepelné nepohodě.
Pokud je to jenom možné, doporučuji zateplit strop ze strany půdy.
S pozdravem Ing. František Švadleňák
[ Odpovídá: Ing. František Švadleňák - EKIS Uherský Brod ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect