MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

mám na Vás dotaz zda je nutné vypracovat PENB u novostavby kiosku do 70m2 na pozemku investora jako vedlejší stavba. Jelikož je majitel nadšenec do vaření piva a provozuje vlastní minipivovar, objekt bude sloužit jako výčep vlastní výroby. Uvažovaná kapacita je do 20ti osob. Jelikož to bude spíše investorův koníček, otevřeno bude až v odpoledních hodinách a to jen některé dny v týdnu. Provoz je uvažován i v zimním období, kdy by vnitřní prostor cca 6x6 m s barem a hygienickým zařízením byl vytápěn kamny (topivo převážně dřevo). Lze uvažovat s vyjímkou jako u rekreačních objektů? Investor vzhledem k občasnému využití nechce konstrukce zateplovat v takové míře jako u novostavby RD, aby byl splněn průměrný součinitel prostupu tepla. Děkuji
[ 9.2.19 - dotaz číslo: 103222 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Podle § 7, odst. 1, zákona č. 406/2000Sb. musí být pro novostavby splněny požadavky na energetickou náročnost budovy. Tyto požadavky se dokládají průkazem energetické náročnosti budovy. (dále jen PENB).

Avšak v roce 2015 však došlo k novele zákona č. 406/2000Sb. Dle § 7a, odst. 1, zákona č. 406/2000Sb. jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni opatřit si průkaz energetické náročnosti budovy:
• při výstavbě nové budovy,
• při větší změně dokončené budovy.
PENB platí 10,0 let ode dne vyhotovení.

Podle § 7, odst. 5, zákona č. 406/2000Sb. nemusí být splněny požadavky na energetickou náročnost budovy (nemusí být zpracován PENB) v těchto případech:
• u budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou, která je menší než 50 m2,
• u budovy, která je určená pro bohoslužby a náboženské účely,
• u památkových budov,
• u průmyslových nebo zemědělských budov s roční spotřebou do 700 GJ,
• u staveb pro rodinou rekreaci.

Co z toho pro Vás plyne ? Pro Vaši novostavbu bude nutné zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy, byť se jedná o stavbu vedlejší ke stavbě hlavní. Dle Vašeho popisu v rámci dotazu se jedná o budovu s energeticky vztažnou plochou větší, než je 50,0 m2
Navíc budova bude sloužit pro obchodní účely nebo účely pohostinství.
Průkaz energetické náročnosti budovy, jako dokument dle zákona č. 406/2000Sb., slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy. To znamená, že vyčísluje množství spotřebované energie při standartizovaném provozu u hodnocené budovy a na základě toho ji zařadí do příslušné třídy od A (energeticky nejúspornější provoz) do G (energeticky nejnáročnější, nejdražší provoz). Tento průkaz vyhodnotí veškerou energii, která je potřebná pro provoz budovy.
Obecně zahrnuje energii pro tyto účely úpravy prostředí v budově:
• energie na vytápění, včetně energie pomocné
• energie přípravu teplé vody, včetně energie pomocné
• energie na chlazení,
• energie pro úpravu vlhkosti vzduchu
• energie pro nucené větrání, včetně energie pomocné
• energie na osvětlení

Související legislativa[ Odpovídá: Ing. Zdeněk Juráček - EKIS Boskovice ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect