Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

21.2.19 / dotaz č. 104021
Chystám se v Praze stavět novostavbu. Dle pražských stavebních předpisů jde podle § 2 písm t) o stavbu indidviduálního bydlení uvedenou pod bodem 2. další stavby pro bydlení. Prosím o sdělení jak zatřídit tuto stavbu pro účely energetického štítku zda jako rodinný dům nebo bytový dům nebo jinou stavbu.
Dobrý den,
v uvedeném odstavci se píše: "další stavby pro bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a jsou k tomuto účelu určeny a které mají nejvýše tři samostatné byty a nejvýše pět podlaží, z nichž nejvýše čtyři jsou nadzemní".
Předpokládám, že chcete stavět rodinný dům. Pokud ano, vyplňte v PENB v tabulce Typ budovy "Rodinný dům".

Na TZB-info můžete najít článek k danému tématu. Autor zde píše:
"Předpis (Pražský stavební předpis) nově pracuje s tímto pojmem (stavba individuálního bydlení) s cílem zahrnout sem i jiné typologické formy vhodné pro městské bydlení, které se vymykají dosavadní definici rodinného domu, avšak nemají charakter hromadného bydlení.
Z toho důvodu je v předpise ponechána jednak dosavadní definice rodinného domu, vycházející z ČSN 73 4301 Obytné budovy a jednak je pojem individuálního bydlení rozšířen o další stavby pro bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a jsou k tomuto účelu určeny, a které mají nejvýše tři samostatné byty a nejvýše pět podlaží, z nichž nejvýše čtyři jsou nadzemní.
Zavedení této definice má mimo jiné významný vliv na vytvoření přiměřené městské koncentrace individuálního bydlení."

S pozdravem
EKIS ENVIROS Praha
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk