MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, obrátil se na mne klient (předseda SVJ, 32 BJ, 7NP, 7-14 otopných těles na dvoutrubkové stoupačce), že mu jeden vlastník jedné bytové jednotky oznámil odstranění radiátoru v kuchyni s tím, že daný prostor bude vytápěn teplem ze sousedících místností. Podotýkám, že kuchyně z jedné strany sousedí s vedlejší BJ, dle prohlášení vlastníka SVJ jsou kompletní rozvody otopné soustavy včetně radiátorů společnými částmi domu. Má na odstranění radiátoru vlastník BJ právo ? Nebude chybět v mrazivých dnech tepelný výkon radiátoru, kdy logicky součet TV radiátorů nebude pokrývat tepelnou ztrátu jednotky/místnosti ? Nebude vlastník v kolizi s vyhláškou 194/2007 Sb. §2, odst. 6 ? Velice děkuji za odpověď.
[ 5.3.19 - dotaz číslo: 104715 - téma: Vytápění ]

Dobrý den a děkuji za Váš dotaz.

Rozvody vody, odpadů a topení jsou součástí stavebního provedení domu. O popisované změně, tj. o trvalém odpojení radiátoru od otopné soustavy musí rozhodnou majitel domu, tj. SVJ.
Pokud bude dán majitelem domu k odpojení souhlas:
- odpojení je nutno provést prokazatelným způsoben, tj. demontáží otopného tělesa. Pouhé uzavření přívodu topné vody instalovaným uzavíracím prvkem je nedostačující.
- místnost ze které bylo otopné těleso odstraněno bude částečně vytápěna teplem ze sousedících místností a to prostupem tepla stěnami Tím dojde ke zvýšení spotřeby tepla pro vytápění těchto sousedících místností a to na náklady jejích uživatelů
- výkon topných těles je stanoven projektem podle stavebního provedení a klimatických podmínek.
Demontáží jednoho z těles bez náhrady může dojít k tomu, že instalovaný výkon bude při nepříznivých klimatických podmínkách nedostatečný.
- bude nutno provést nové vyvážení průtoků a tlakových poměrů v tepelných rozvodech

Rozúčtování nákladů na vytápění se bude řídit vyhláškou č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Podle této vyhlášky:
- u místnost s demontovaným otopným tělesem bude stanovena započitatelná podlahová plocha podle přílohy č. 1 k uvedené vyhlášce, rozdílná od současně uvažované plochy
- tím se změní celková započitatelná podlahová plocha domu
- v důsledku této změny bude nutno přepočítat rozúčtování nákladů na jednotlivé byty a to od data provedené demontáže.
- pokud hodnota nákladů na vytápění uvedeného bytu překročí stanovenou limitní přípustnou hodnotu nákladů na vytápění na 1 m2 započitatelné podlahové plochy bude postupováno podle § 3 vyhlášky, odst. (2), písm. a), tj. náklad na vytápění se upraví na 80 % průměrné hodnoty za
zúčtovací jednotku

Ing. Jaroslav Winkler
energetický poradce ECČB

[ Odpovídá: Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect