Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.3.19 / dotaz č. 104979
Jaky je rozdil ve spotrebe LED trubice 22 W se slepym starterem a po odinstalaci tlumivky , tzn. po odbornem zasahu?
Dobrý den,
příkon světleného zdoje lze stanovit na základě následujicího vzorce:
P = U x I x cos fí (W)
Nejsem si jist zda-li zcela přesně chápu dotaz z ohledem na použitou terminologii. Nicméně rozdíl spočívá v cos fí. Klasická tlumivka dosahuje cos fí 0,50, zatímco elektronický předřadník cos fí 0,90 - 0,98. Tedy úspora je dána tím, že stejného výkonu LED trubice je dosaženo při nižším odebraném proudu a tedy nižší činné spotřebě.
Pro přesné určení by bylo třeba znát konkrétní hodnoty cos fí.
Na závěr upozorňuji, že v rámci uvažování o takovémto zásahu do svítidla je třeba brát zřetel i na další souvislosti dané možnostmi konstrukce svítidla. Pokud není nový zdroj schválený výrobcem a není otypovaný pro provoz v konkrétním svítidle, pak provozovatel přebírá zodpovědnost za případné škody spojené s výměnnou na sebe. Na takto provozované svítidlo se nevztahuje původní prohlášení o shodě vydané výrobcem svítidla, protože výměnou zdrojů došlo k výrazným změnám parametrů svítidla (mechanických, elektrických i světelných) a/nebo změně zapojení svítidla.
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten
Téma:  Osvětlení
tisk