MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Kdo zodpovídá za servisní prohlídky plynových kotlů a topidel v bytech? Provozovatel bytového domu, tudíž majitel, nebo najemník?
[ 22.3.19 - dotaz číslo: 105439 - téma: Vytápění ]

Dobrý den,

děkuji za Váš dotaz.

Povinnost provádět servisní prohlídky plynových kotlů a jejich četnost není stanovena žádným předpisem. Povinnost vyplývá z obecného ustanovení v energetickém zákoně o povinnosti provozovatele plynového zařízení udržovat jej v řádném technickém a provozuschopném stavu.
Četnost servisních prohlídek udávaná jako 1x za rok vyplývá z požadavku zachovat záruční dobu výrobku. Servisní prohlídku provádí servisní technik. Prohlídku zajišťuje ten, kdo by případnou záruku uplatňoval, tedy majitel kotle, kterým je ve většině případů majitel domu.
Servisní prohlídka by se neměla zaměňovat s kontrolami, revizemi a zkouškami plynových zařízení. Tyto jsou stanoveny vyhláškou č. 85/1978 ČÚBP, která platí jen pro osoby podnikající, tedy pro majitele domu, který byty pronajímá. Navíc v sobě neobsahuje jen hořáky v kotlích, ale též rozvody , armatury, regulátory a plynoměry. Podle tohoto předpisu je četnost kontrol zařízení stanovena na jeden rok, pro revize jsou stanoveny zvláštní podmínky. Kontrolu provádí revizní technik.
Povinností majitelů kotlů je též zajistit odbornou kontrolu spalinových cest podle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Provádí kominík – revizní technik spalinových cest.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Krejčí, energetický poradce ECČB

[ Odpovídá: Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect