Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.5.19 / dotaz č. 107714
Vážení,

obracím se na vás s dotazem ohledně vhodného typu LED svítidela (28 ks svítidel) pro instalaci do městského parku se vzrostlými stromy o rozloze cca 1 ha, která budou splňovat podmínky pro udělení dotace z dotačního titulu EFEKT a zároveň budou splňovat "ekologické" požadavky, tj. minimální lákavost pro hmyz (např. filtr barev), osvětlení pouze do dolního poloprostoru (URL=0%), svítidla, která nevyzařují více než 10% energie ve vlnových délkách menších než 500 nm, světelné zdroje s náhrandí teplotou chromatičnosti 3000 K, popř. 2700 K apod. Do jaké míry je podle vás z hlediska světelného znečištění vhodné do přírodního parku, kde nyní je tma, instalovat veřejné osvětlení? Do jaké míry je z hlediska světelného znečištění vhodné použít svítidla typu ELBA LED s příkonem 43 W světelným tokem 3200 lm a s difusorem PMMA ledový na 4m stožáru? Jaká je minimální intenzita osvětlení (světelný tok svítidla) dle norem nebo běžné praxe pro veřejné prostory resp. pro přírodní park, popř. pro pohyb osob v noci? Jaká LED svítidla vhodných pro VV mají filtr modrého světla nebo modré světlo nevyzařují? Jaká technická (čidla pohybu, soumrakové senzory aj.) a organizační opatření (jako např. svícení pouze do 22:00 a od 6:00) jsou k inteligentním LED svítidlům vhodná a současně budou splňovat požadavky dotačního titulu EFEKT?
S dovolením bych vás požádal o zaslání referencí na vaše realizace veřejného osvětlení, které omezuje světelné znečištní.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem

VP
Dobrý den v prvé řadě s toho co píšete se jedná o realizaci nového VO nicméně dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel a světelných zdrojů. Proto se domnívám, že ve vašem případě nebude možné čerpat z EFEKT 2017 - 2021 - 1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení 2019. Jestli se mýlím tak v přesném znění podmínek programu je toto:

Aktivita: 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
(1) Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích.
Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně
s výměnou svítidel a světelných zdrojů.
(2) Způsobilým žadatelem jsou:
a) obce a městské části;
b) příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí;
c) obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části.
Výzva rezortu MPO je určena na podporu obcí a dalších subjektů, které se nenacházejí na území chráněné
krajinné oblasti (CHKO) a které NEJSOU uvedeny v příloze č. 1 této výzvy.
Obce a další subjekty, které se nacházejí na území chráněné krajinné oblasti (CHKO), si žádají z výzvy č. 6/2018
vyhlašované rezortem MŽP a Státním fondem životního prostředí ČR.
(3) Žadatel o dotaci se řídí Metodickým pokynem pro žadatele o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. Dále
musí nechat žadatel o dotaci zpracovat energetický posudek podle Příručky pro energetické specialisty na
zpracování energetického posudku soustav veřejného osvětlení pro potřeby programu EFEKT. Oba materiály
jsou k dispozici na stránkách programu EFEKT (www.mpo-efekt.cz).
(4) Z důvodu ochrany životního prostředí a zdraví lidí budou od roku 2019 (rok realizace) splňovat následující
paramenty:
 žádná část světelného toku vyzařovaného svítidlem nesmí směřovat nad vodorovnou rovinu
procházející středem svítidla;
 úroveň osvětlení nebo jasu komunikace nesmí překročit hodnoty požadované normou ČSN EN 13201
o více než 30 %;
 teplota chromatičnosti vyzařovaného světla všech svítidel, která jsou předmětem podpory, nesmí být
vyšší než požadované hodnoty uvedené v tabulce 2 na str. 5 Metodického pokynu;
(5) Nově budou od roku 2019 (rok realizace) při vyhodnocování žádostí bonifikovány projekty (žádosti o dotaci),
které provedou rekonstrukci veřejného osvětlení s cílem snížit teplotu chromatičnosti v celé rekonstruované
části na ≤ 2700 K bez ohledu na třídu komunikace (vyjma přechodů, kde z důvodu bezpečnosti lze použít vyšší
teplotu chromatičnosti).

Úplný přehled naleznete na str. https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt zde jsou uvedeny všechny podmínky a parametry pro projektanta zpracovávajícího světelný projekt.

Obecně se dá tvrdit, že skloubit požadavky normy (ČSN 13201) na VO a ekologické požadavky různých spolku je velmi složité, neřkuii nemožné. Proto se například v Pardubicích v parku nebudovalo VO, ale slavnostní nasvícení parku. Zde nebyli požadavky tak striktní a mohlo se vyjít vstříc celkovému charakteru parku a požadavkům ekologů.

Problém je ale složitý a nebudili vám tato odpověď dostatečná bylo by vhodné blíže se seznámit s celkovým projektem a pokusit se řešení nalézt při osobní konzultaci. Bohužel v tuto chvíli nejsem schopen posuzovat vhodnost konkrétních svítidel.

Přeji hezký den.
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Osvětlení
tisk