Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.7.19 / dotaz č. 109092
Vystup horke vody z bojleru vyhrivanym solarni jednotkou je povolen max:95st.Jakym zpusobem by se dala horka voda regulovat do 90st. a odvest mimo rozvod teple vody v dome na pr.do rezervni nadrze.Zatim resim problem manualne odpoustenim do prenosnych nadob.
Vážený pane,
Vaše problematika souvisí se správně stanovenou celkovou plochou solárních kolektorů, která by měla být navržena ve vazbě především na tyto okrajové podmínky:
- zda se jedná o systém určený pouze pro ohřev teplé vody či o systém předehřívající i topnou vodu,
- celková potřeba teplé vody (počet osob, množství spotřebovávané vody,,...),
- orientace sol.kolektorů ke světovým stranám, jejich sklon atd. ... ,
- typ sol. koletorů a jejich účinnost,
- velikost zásobníku TV a případně další parametry systému.

Obecně lze konstatovat, že Vámi popisovaný problém, se u těchto systémů / soustav vyskytuje a to zvláště tam, kde případný návrh nedostatečně zohlednil některé z výše uváděných podmínek či se tyto podmínky v průběhu užívání změnily (např. snížení odběru TV,,...). Dále je třeba vzít v potaz i měnící se klimatické podmínky. Vzhledem k tomu, že výše uvedené okrajové podmínky blíže nepopisujete, lze pouze orientačně naznačit některé možnosti koncepčních řešení, jako například - zmenšení plochy solárních kolektorů (demontáž části kolektorů, jejich sezónní přistínění,...), výměna zásobníku za větší popř. doinstalování dalšího, včlenění bazénu do systému odběru teplé vody, popř. jiná výrazně náročnější řešení (např. zemní výměník).

Doporučujeme v této Vaší věci konkrétního systému se obrátit na odbornou firmu, která tyto systémy navrhuje a montuje a která na základě skutkového stavu nejlépe posoudí konkrétní možnosti řešení.

S pozdravem Svoboda Pavel, 9012 EKIS Olomouc Svoboda
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda tisk