MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Zdravím, mám dotaz,jakou střešní krytinu dát na plochou střechu,je tam šindel,který chci strhnout a dát novou krytinu. Střecha má mírný sklon. Můžu tam dát zase šindel,pokud ano,tak jaký,nebo asfaltový pás a co dát jako základní krytinu. Díky!
[ 15.7.19 - dotaz číslo: 109213 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství.

Hovoříte o ploché střeše, bylo by dobré vědět, v jakém je sklonu. Minimální nebo bezpečný sklon střechy je totiž jasně definovaným požadavkem, který se pro danou střešní krytinu uvádí.
Obecně je nutno při návrhu střechy vycházet z příslušných norem. Tou základní je ČSN 73 1901 Navrhování střech, základní ustanovení. Zde se uvádí, jaké požadavky jsou na střechy kladeny, jak mají vypadat střešní souvrství, odvětrání střech apod. Dále uvádí doporučené nejmenší sklony u různých druhů krytin a na to navazující požadavky na provedení doplňujících opatření, pokud bezpečný sklon pro danou krytinu není dodržen.
U asfaltových šindelů (patrně máte na mysli) je minimální sklon 18°, ale podle technologického předpisu daného konkrétního výrobce se připouští i určité malé snížení sklonu při použití další podkladní vrstvy z asfaltového pásu.
Nižší sklony lze pokrývat z hladkého plechu na drážku – 7°nebo trapézových plechů – až 8°. U tašek začíná minimální bezpečný sklon na 22° u betonových krytin a pokračuje od 25° a více pro další typy skládaný krytin střech.
Pokud je tedy sklon Vaší střechy menší, jedná se o střechu skutečně plochou, je nejvhodnějším řešením použít hydroizolační souvrství na bázi asfaltových modifikovaných pásů s posypem, nebo PVC.
Při volbě střešní krytiny by se mělo rovněž vycházet z toho, zda je nad vytápěnými místnostmi a jaká jsou rizika kondenzace vodní páry v konstrukci střechy. To souvisí s celkovou skladbou souvrství včetně tepelných izolací, případných parozábran a druhem nosné konstrukce vůbec. Obecně nejnáročnější jsou střešní konstrukce na bázi dřeva, tedy krovy. Ale i plochá střecha může být na dřevěných trámech a zde je nutno bezpečně zajistit, aby dřevo nebylo vystaveno riziku kondenzace a následné hnilobě a biotickému napadení.
Pokud má střecha nedostatečné tepelně izolační vlastnosti, její rekonstrukce, nebo obnova hydroizolačního souvrství, je dobrou příležitostí pro to, aby se střecha dodatečně zateplila.
S volbou vhodného systému dodatečného zateplení by ale měl poradit odborník a zpracovat příslušný návrh včetně tepelně technického posouzení a alespoň základního výpočtu kondenzace vodní páry v konstrukci.

Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice

[ Odpovídá: Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect