Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

15.7.19 / dotaz č. 109253
Dobrý den, příští rok budeme stavět přízemní dřevostavbu o užitkové ploše cca 150 m2. V domě zamýšlíme vodní podlahové vytápění s hlavním zdrojem elektrokotlem a dnes nám bylo řečeno, že je potřeba počítat ještě s dalším obnovitelným zdrojem energie. Původně jsme plánovali případné krbové kamna, ale údajně se legislativa pro další rok mění a tato kombinace by nám už nestačila. Chtěl jsem se Vás proto zeptat, jakou další variantu vytápění by jste v případě dřevostavby zvolil vy? Samozřejmě je pro nás důležitá pořizovací cena, takže hledáme nejschůdnější zdroj "poměr cena výkon". Děkuji za odpověď.
Dobrý den, od roku 2013 je součástí průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) také kategorie hodnocení tzv. neobnovitelné primární energie - což je (zjednodušeně) zjišťování množství energie potřebné pro výrobu (získání) energie, která Vám "teče" do domu ... takže např. v případě elektřiny je množství primární energie 3 x větší než množství elektřiny, kterou potom doma využíváte, v případě zemního plynu je tento násobek 1,1 atd. Toto legislativně vychází z novely zákona č. 406/2000 Sb. a s ním spojené vyhlášky č. 78/2013 Sb.
Za dobu těchto 6 let, po které platí uvedená kategorizace - tedy stanovování třídy energetické náročnosti primární energie - se do podvědomí spousty stavebníků dostala představa, že požadované třídy (tedy "C") lze dosáhnout tak, že se nainstaluje stavebníkem požadovaný (prý) na pořízení levný systém vytápění a přípravy teplé vody elektrokotlem (nebo přímotopy nebo rohožemi nebo fóliemi ...) a tento systém se doplní - buď "na oko" nebo skutečně - krbovými kamny - nejčastěji bez teplovodního výměníku ... S tímto řešením následně pracovali projektanti, resp. energetičtí "specialisté" tak, že přisuzovali většinou neúměrně vysoký podíl na vytápění krbovým kamnům (u kterých ke hodnota neobnovitelné primární energie nulová, protože spalují kusové dřevo). A následně všichni spoléhali na jistou benevolenci stavebních úřadů ... Z mojí praxe mohu říci, že jsem řešil několik poptávek od nešťastných stavebníků, co mají dělat, že mají v domě systém vytápění a přípravy teplé vody na elektřinu, protože jim to nějaká dobrá duše poradila - a stavební úřad jim nechce vydat souhlas s užíváním stavby ... odpověď jsem měl většinou jednoduchou - "upravte to podle projektu a PENB".
... A ještě snad poslední věc k současnému stavu - toto není problém dřevostaveb, ale obecně všech typů domů. Osobně nevidím důvod, proč by se měl systém vytápění a přípravy teplé vody lišit podle provedení obvodových stěn.
Tolik tedy k současnému stavu.
Od roku 2020 budou všechny novostavby muset plnit požadavek stanovený pro tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energie. (viz z. 406/2000 Sb. §7 odst. 1 písm. c).
Přestože na první pohled zní výraz "budova s téměř nulovou spotřebou energie" skoro hrozivě, ve skutečnosti (resp. podle vyhl. 78/2013 Sb.) se jedná pouze o to, že při kategorizaci v rámci zpracování PENB jsou některá kritéria dle mého názoru velmi mírně zpřísněna - konkrétně se jedná o
1) hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla ... zpřísnění o 10 % ze stávajícího požadavku (toto prakticky není problém - domy tento parametr vesměs splňují již nyní. Pokud ne, stačí lehce přidat izolaci)
2) hodnotu neobnovitelné primární energie ... zpřísnění o 15 % ze stávajícího požadavku (toto je problém v případě, kdy stavebník řeší systém vytápění a přípravy TV tak, jak jsem uvedl v úvodu ... protože ani největší optimista na stavebním úřadě asi neuvěří tomu, že stavebník těmi krbovými kamny umístěnými v obýváku vytopí všechny místnosti, a to po celou zimu ...)
3) ... žádný další požadavek nad úrovní stávajících požadavků není ... tedy pro "domy s téměř nulovou spotřebou energie" není explicitně stanoveno, že zde musí být vzduchotechnika s rekuperací a dokonce ani není staveno, že zde musí být dva zdroje na vytápění nebo že zde musí být obnovitelný zdroj energie, fotovoltaika, solárně termické panely, kotel na peletky nebo cokoliv dalšího ...

Nyní již tedy k Vašemu dotazu, tedy co bych v případě dřevostavby zvolil?
1) Vůbec bych se neohlížel na to, zda stavím dřevostavbu nebo zděný dům. Energetická náročnost musí být pro všechny typy obálky totožná ... tak je to i nastavené v legislativě.
2) Vámi uvedený systém možná může být levný co do pořízení, nicméně provozně je to nejdražší řešení. Pro bližší propočet doporučuji kontaktovat energetického specialistu, který s Vámi může probrat různé varianty a následně Vám také zpracovat PENB. Případně se můžete zastavit osobně v naší poradně EKIS, kde můžeme vše prodiskutovat a ukázat si např. na kalkulátoru serveru www.tzb-info.cz, kde jsou všechny aktuální nabídky zemního plynu a elektřiny pro daný okres.
3) Pokud chcete jednoduchý systém, tak dle mého názoru je to instalace kondenzačního plynového kotle. V tomto případě by měl být tento zdroj pro splnění podmínek uvedených výše zcela dostačující bez dalších systémů, vzhledem k pořízení a provozu dostatečně úsporný, osvědčený, jednoduše ovladatelný a servisovatelný. Další výhodou je, že nemusíte řešit poměrně draný systém podlahového vytápění. Nevýhodou je nutnost řešení přípojky ZP.
4) Pokud nemáte přípojku zemního plynu, tak se nabízí tyto možnosti:
4a) Tepelné čerpadlo ... nejběžnější systém je vzduch/voda. Opět by měl stačit pouze tento jeden zdroj. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady a nutnost řešení nízkoteplotního teplovodního systému - tedy typicky podlahového topení. Výhodou je zisk dvoutarifové sazby D57d pro celou spotřebu v domě (20 hodin).
4b) Různé kombinace systémů - např. Vámi preferovaný systém elektrokotle doplnit krbovými kamny s teplovodním výměníkem do akumulační nádrže a tím řešit jak vytápění tak přípravu teplé vody. Mimo topnou sezónu využít solární energie pro přípravu teplé vody (termické nebo fotovoltaické ... na obojí je dotace z programu Nová zelená úsporám).
4c) Další kombinace ... dostatečně dimenzovaná fotovoltaika k Vašemu elektrokotli a krbovým kamnům bez výměníku.
4d) Elektrokotel + krbová kamna bez výměníku + tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody + možná ještě malá fotovoltaika
4e) Klimatizační jednotky, pracující v režimu topení = tepelné čerpadlo vzduch/vzduch, doplněné solárně termickým systémem nebo tepelným čerpadlem pro přípravu teplé vody, možná ještě s krbovými kamny.
4f) atd. ... prostor pro osobní konzultaci

Z výše uvedeného je zřejmé, že se nabízí celá řada možností, jak tento "problém" řešit.
Je však nutno mít neustále na mysli, že tvrzení "odborníků" prosazujících jako nejlepší systém elektrické vytápění je zcela mimo legislativní realitu.
Na závěr ještě znova upozorňuji na možnost osobních konzultací v rámci střediska EKIS - zde máme prostor pro konzultaci nejen nad Vašim finálním projektem, ale klidně již nad studií (nebo ideovým řešením) Vašeho záměru.
Bohužel - stále k nám chodí spousta zájemců o informace až v okamžiku, kdy již není moc co řešit ...

S pozdravem EKIS


Odpovídá:  Ing. Vojtěch Bílek ml. - EKIS Veselí nad Moravou Ing. Bílek tisk