MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
potřeboval bych poradit, zdali stačí jako dodatečná tepelná izolace mezi komínové těleso a dřevěný trám,
materiál sibral.Komínové těleso je nové z lehčeného betonu, vložkované nerezovou vložkou 1mm tl a zateplený okolo vložky 50mm izolací.Komín je bohužel k dřevěnému sloupku přilepený téměř bez mezery.Uvažuji mot.pilou vytvořit malou mezeru a vložit zmíněný materiál o co možná nejmenší tl.
a následně nechat komínové těleso projít revizí.
Děkuji za radu.


[ 14.8.19 - dotaz číslo: 110144 - téma: Vytápění ]

Bohužel se jedná o větší problém, než by se na první pohled mohlo zdát.

Předpokládáme, že jste použil systémový komín a tudíž máte k dispozici Prohlášení o vlastnostech a komínový štítek. Na obou těchto dokladech je uvedena tzv. „bezpečná vzdálenost“. Jedná se zjednodušeně řečeno o šířku větrané vzduchové mezery, kterou je nutno dodržet mezi komínem a hořlavými materiály. Jak již bylo řečeno, její nedodržení je velký problém, protože tím fakticky dochází k porušení Požárního zákona a Stavební vyhlášky. Prakticky můžete očekávat problémy v rámci revize, kolaudace, ale i periodických kontrol.

Vzhledem k výše uvedenému, je v tomto případě výhodné, obrátit se na odborníka – tedy nejlépe na revizního technika, který bude na daný komín následně vystavovat revizní zprávu. Ten může navrhnout řešení, a to buď individuální úpravou nebo použitím systémové průchodky. Každopádně by jakékoliv řešení mělo být v rámci revize zdůvodněno a optimálně i podloženo výpočtem nebo prohlášením výrobce.

Vámi navržené řešení se obecně nejeví jako dostatečné, nicméně bez komplexního posouzení a místní prohlídky nelze navrhnout seriózní způsob řešení.
[ Odpovídá: Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect