MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Mám tři roky starou FVE, na které byla provedena revize při připojení k síti. Rád bych zjistil, jak často se musí podle zákona revize fotovoltaiky provádět, zaslechl jsem něco o 2 letech, 4 letech nebo dokonce 5 letech. Je povinnost daná zákonem nebo nějakou jinou normou (ČSN,EN)? Má elektromontér fotovoltaických systémů pravomoc revizi udělat (předpokládám , že ano). Pokud není revize po určité době a stane se nějaká nehoda (například požár apod.) , může pojišťovna odmítnout plnění?
[ 16.8.19 - dotaz číslo: 110264 - téma: Energie slunce – výroba elektřiny ]

Délku (nebo přímo termín) další opakované revize by měl revizní technik uvést přímo ve výchozí revizní zprávě. Délka opakovaní revizí je určena podle ČSN 33 1500, konkrétně v tabulce č. 1. Pokud se jedná o venkovní fotovoltaický systém, bez chemického prostředí a otřesů, s výskytem vody (což vždy bude), pak je délka opakované revize 4 roky. Je však vždy zapotřebí se podívat do výchozí revizní zprávy, jak určil projektant nebo revizní technik druh a nebezpečnost prostředí - to bude mít vždy přednost.
Elektromontér fotovoltaických systémů, pokud nemá revizní oprávnění podle vyhl. 50/1978 Sb. §9, nemůže sám o sobě provádět revizi. To vždy musí způsobilý revizní technik.
Ano, pokud není v domácnosti nebo i na výrobně elektřiny provedena opakovaná revize, může (nemusí) pojišťovna snížit vyplacené pojistné plnění, v krajním případě i odmítnout plnění. Vždy se bude jednat o skutečnost, zda existovala přímá souvislost mezi neprovedením revize (třeba neodstranění podmínek a chyb z minulé revize) a na základě těchto skutečností došlo na předmětných zařízeních ke vzniku požáru a jeho šíření.
[ Odpovídá: Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect