MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, stavíme nízkoenerget.dům, vytápění i ohřev plynové.Užitná plocha 95m2/2osoby. Rádi bychom znali názor na pořízení kondenz. kotle. Jak posoudit vhodnost pořízení kond.kotle, zda zvl. pro vytápění a zvl. průtokový pro teplou vodu nebo zda kombinovaný kotel jak pro vytápění, tak i pro ohřev. Rovněž nevíme jak posoudit výkonnost (modulaci výkonu),uváděné hodnoty např. 17-100%, 24-100%, účinnost 109%, 98% apod. Můžete, prosím, poradit?
[ 20.8.19 - dotaz číslo: 110265 - téma: Vytápění ]

Váš dotaz je bohužel tak komplexní, že přesahuje reálné možnosti této poradny. Tato poradna nemůže substituovat projekt vytápění, což je přesně to, co potřebujete. Projektant s autorizací „Technika prostředí staveb" by Vám měl zpracovat projekt vytápění na základě detailní znalosti projektu i provozních parametrů, a to v případě Vašeho zájmu i ve variantních provedeních.

Vzhledem k výše uvedenému pouze několik styčných bodů:

- Kondenzační plynový kotel je jedním z podporovaných zdrojů v rámci programu Zelená úsporám a v současné době představuje ideální kombinaci nákladů (jak pořizovacích, tak provozních a údržbových) a uživatelského komfortu (regulace).

- Ideálním řešením je kotel zapojený jak do systému vytápění, tak do systému ohřevu TV, přičemž pro dvě osoby lze předpokládat jako dostačující průtokové řešení ohřevu TV (bez zásobníku).

- U kondenzačních kotlů nehrozí riziko „předimenzování" , protože dosahují deklarovaného výkonu již při podstatně nižším výkonu, než je výkon jmenovitý (obvykle od cca 20% jmenovitého výkonu). Pro kotle s průtokovým ohřevem vody je běžný výkon cca 24 kW, se zásobníkem od 12 kW.

- Účinnost kondenzačního kotle je dána technickými parametry vytápěcí soustavy. „Standardní" účinnost vztažená k výhřevnost paliva je na úrovni cca 95%, ovšem pokud jsou spaliny ochlazeny pod rosný bod (cca 54°C) zvýší se účinnost na cca 105% díky využití kondenzačního tepla (tedy nad výhřevnost paliva). Aby bylo dosaženo vyšší účinnosti musí být vytápěcí soustava navržena v nízkých teplotách (např. podlahové vytápění).
[ Odpovídá: Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect