MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

rádi bychom konzultovali jeden stavební detail. Konkrétně správné zateplení železobetonového stropu v bungalovu. Součastná skladba stropu směrem z obytné místnosti do nezatepleného prostoru krovu je následující:

- obytná místnost - řízené větrání včetně rekuperace tepla
- SDK podhled 25cm - bez zateplení, bez folie, rozvody VZT
- Spiroll 25cm - zelezobetonovy predpjaty panel
- EPS 100S 30cm
- OSB deska
- nezateplená půda - odvětraná

Otázka zní, je potřeba parotěsná fólie? Pokud ano, kde, mezi kterými vrstvami? Projektant tvrdí, že v případě, že je EPS nad panelem, tak žádná folie nikde potřeba není.

Děkuji
[ 26.8.19 - dotaz číslo: 110520 - téma: Zateplování budov ]

Dobrý den,
popsaná skladba stropu je z tepelně-technického hlediska v pořádku. Plní požadavek na součinitel prostupu tepla pro daný typ konstrukce i požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí.
Parotěsná folie tedy není nutná.

Pokud byste chtěl přesto (pro jistotu) parozábranu použít, vhodná pozice je buď nad SDK deskou (pozor na její celistvost, především kolem procházejících prvků), nebo ji položit na betonový panel pod polystyren.

Do budoucna pozor na zvyšování difuzního odporu vrstev nad polystyrenem. Např. byste neměl OSB desky natírat či dělat jiné úpravy, které by bránily průchodu vodní páry.

[ Odpovídá: Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect