MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,
platí prosím pro vypracování energetických auditů v ČR i certifikát ze zahraničí? Konkrétně se se jedná o certifikát CIBSE, který je platný v rámci ESOS (součást EED) pro audity v UK.
ESOS: Energy Savings Opportunity Scheme.
Toto je povinné v UK a je to součástí článku 8 (4 až 6) nařízení EU Energy Efficiency Directive (2012/27/EU).

Děkuji předem za zpětnou vazbu.

[ 5.9.19 - dotaz číslo: 110921 - téma: En. audity, en. průkazy a štítky budov ]

Dobrý den,

v zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je definice energetického auditu následující:

"energetický audit je písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci".

Dále existuje vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu, kde je stanoven rozsah, obsah a další podrobnosti a náležitosti např:

Obsah:

a) titulní list,

b) identifikační údaje,

c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,

d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,

e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,

f) varianty z návrhu jednotlivých opatření,

g) výběr optimální varianty,

h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,

i) evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a

j) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

apod.

Vzhledem k tomu, že jak zákon, tak vyhláška, je právně závazný předpis, měly by být dodrženy oba současně.

Takže se obávám, že ikdyby Váš certifikát splňoval zákonem danou definici a nesplňoval obsahovou stránku vyhlášky, nebude to uznáno.

Nicméně Vám doporučuji se ještě obrátit s tímto dotazem přímo na kontrolní orgán energetických auditů, a to Státní energetickou inspekci:

https://www.cr-sei.cz/

S pozdravem,

Ing. Karel Šafařík

č.o. 1663


[ Odpovídá: Ing. Karel Šafařík - EKIS Praha Anylopex plus-AG energy ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect