MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, prosím o sdělení, dle jakého zákona, vyhlášky, předpisu a pod se jedná o spalinovou cestu a je tedy nutná kontrola či revize. Stavební úřady to nevědí a požadují tuto informaci po projektantech. Mám případ - venkovní kryté posezení, otevřený krb na opékání buřtů napojený na zděný komín prof. 200/200 mm a výšce cca 4 300 mm. Je to komín, nebo ohniště. Kde je ta hranice. Soused tam má plechovou trubku s trychtýřem...
Děkuji za odpověď.

[ 10.9.19 - dotaz číslo: 111049 - téma: Legislativa ]

Pojem "spalinová cesta" je vymezen zákonem 133/1985 Sb.v aktuálním znění, a to v §43, odst 2 -
"Spalinovou cestou se pro účely tohoto zákona rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší. Za spalinovou cestu se nepovažuje odvod spalin z lokálních podokenních topidel o jmenovitém výkonu do 7 kW s vývodem přes fasádu."
v dalším odstavci 3 stejného §43, je další vymezení -
"Ustanovení § 44 až 47 (čištění, kontrola a revize) se nepoužijí na spalinovou cestu, která není součástí stavby, nebo na spalinovou cestu, která je součástí volně stojícího komínu o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo komínu o stavební výšce 60 metrů a větší, anebo na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW."
Ve Vašem případě se tedy sice jedná o spalinovou cestu, na kterou se ale nevztahují zákonné požadavky na revizi, kontrolu a čištění, pouze obecné požadavky na stavby jako takové. Nicméně v pravomoci SÚ je požadovat revizi, nebo prohlídku kominíkem i v tomto případě, např.z hlediska bezpečnosti, a to nad rámec výše uvedeného požárního zákona....
[ Odpovídá: Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect