MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, jak správně rozúčtovat náklady na teplo v BD, kde je instalován společný zdroj - kaskáda dvou plynových kotlů, teplo rozvedeno do bytů, kde v každém bytě je instalována předávací bytová stanice - z ní rozvod teplé vody a tepla do radiátorů. Teplo je pro každý byt měřeno kalorimetrem. Je povinné rozdělení na náklady na teplo a teplo pro teplou vodu? Musíme dělit náklady na základní a spotřební složku? Pokud ano, je nutné náměry na kalorimetrech dělit pro TUV a teplo a podíl pro teplo korigovat nějakým koeficientem? Kdo určí takový koeficient? Nebo lze jednoduše uzavřít dohodu 100% vlastníků, že veškeré náklady na teplo budou rozúčtovány v poměru náměrů kalorimetrů? Je takové řešení legislativně správně? Děkuji za odpověď.
[ 10.10.19 - dotaz číslo: 112306 - téma: Ceny energií, účtování tepla ]

Dobrý den, děkuji za váš dotaz.

V první řadě je třeba zjistit, zda si jednotlivé byty nakupují teplo od provozovatele kotelny, nebo zda jim vlastník domu poskytuje službu (tj. vytápění a dodávku teplé vody).
Jde-li o nákup tepla, pak budou byty platit dle náměru kalorimetrů. Provozovatel kotelny musí s každým bytem uzavřít individuální smlouvu a měl by mít licenci na výrobu tepla. Viz Společné stanovisko ERÚ a SEI, https://www.eru.cz/documents/10540/463112/Stanovisko+ER%C3%9A%20a+SEI+k+energetick%C3%A9mu+z%C3%A1konu+-+vyd%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20licenc%C3%AD.pdf/5cc31bc1-3366-4420-b830-8cfd07d89ae7

Jde-li o poskytování služby, pak je situace složitější. Do roku 2016 bylo možné, aby si vlastníci bytů domluvili způsob, který jim bude vyhovovat. To nyní již není možné, stát zakazuje, aby se lidé mezi sebou dohodli. Není tedy možné, abyste náklady rozúčtovávali pouze dle náměru kalorimetrů. Musíte postupovat podle vyhl. 67/2013 Sb. Ta ale nepamatuje na možnost, že by teplo pro vytápění i ohřev vody bylo měřeno jedním kalorimetrem. Vůbec neřeší, jak postupovat v případě, že do bytu je dodáváno pouze teplo na ohřev vody, nikoli teplá voda.

Podle vyhlášky musíte tedy stanovit zvlášť náklady na vytápění a náklady na ohřev vody v centrální plynové kotelně (toto rozdělení může provést na základě letní a zimní spotřeby plynu). Tyto náklady pak jste povinni rozdělit na základní a spotřební složku a rozúčtovat mezi byty podle podlahové plochy a náměru vodoměrů teplé vody (nikoli kalorimetrů). Technicky je to zcela absurdní postup.
Náklady na ohřev vody (Kč/kWh) v zimních měsících budou stejné, jako náklady na vytápění. V létě budou náklady na ohřev vody vyšší, protože tepelné ztráty v rozvodech se „rozpustí“ do menšího objemu tepla. Doporučuji stanovit náklady pro jednotlivé měsíce zvlášť.

Přeji příjemné bydlení!
Karel Srdečný

[ Odpovídá: Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect