MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den, jakým způsobem dle platné legislativy stanovit cenu za teplo a teplou vodu z domovní kotelny v panelovém domě s 32 bytovými jednotkami v těchto případech: 1) domovní kotelnu provozuje bytové družstvo a všechny byty jsou bytového družstva.2) domovní kotelnu provozuje bytové družstvo, ale některé byty vlastní společenství vlastníků. Které položky související s provozem domovní kotelny se zahrnují do ceny tepla a které lze hradit z fondu oprav? Děkuji za odpověď.
[ 6.11.19 - dotaz číslo: 114023 - téma: Ceny energií, účtování tepla ]

Dobrý den, děkuji za váš dotaz.

Rozhodující je, jak je kotelna provozována. Pro oba vámi popisované případy platí, že kotelna nemusí mít licenci pro výrobu tepla a tedy cena tepla není státem regulovaná. Cenu tepla si tedy stanoví bytové družstvo samo. Rozúčtování tepla pak provede podle zákona č. 67/2013 Sb. a vyhlášky č. 269/2015 Sb. Z fondu oprav lze hradit rozvody tepla a teplé vody a související zařízení (měření tepla apod.).

Pokud je kotelna provozována s licencí na výrobu tepla, pak je cena tepla regulovaná. Cena tepla se pak počítá dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. a schvaluje ji Energetický regulační úřad. Do ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty.
Kotelna provozovaná s licencí nebo na základě koncese dle živnostenského zákona samozřejmě nemůže využívat fond oprav bytového domu.
Rozúčtování nákladů na teplo se opět provede podle zákona č. 67/2013 Sb. a vyhlášky č. 269/2015 Sb.


S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
[ Odpovídá: Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect