Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.1.20 / dotaz č. 114624
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na možnosti vytápění a ohřevu vody v RD.
Dnes mi revizní technik odstavil kotel z důvodu překročení hodnot CO a tak řeším co dál. Ohřev vody mám dnes řešen plynovým ohřívačem se zásobníkem. Vzhledem k orientaci střechy jižním směrem zvažuji dosazení systému Solární panel + Kondenzační kotel + Externí zásobní nádoba.
Zajímala by mě možná cena a stavební a časová náročnost takovéhoto řešení.
Díky moc.
Vážený pane,
vzhledem k již provedenému a v současnosti užívanému připojení objektu na plyn, je varianta instalace nového kondenzačního plynového kotle určitě doporučovaná i z naší strany. V případě tohoto kotle bychom doporučovali, aby zajišťoval jak vytápění objektu, tak samotnou přípravu a ohřev teplé vody a to ideálně pomocí integrovaného zásobníku TV přímo v kotli. Velikost tohoto zásobníku se samozřejmě odvíjí jak od počtu obyvatel v domě, tak od výkonu samotného kotle. Při větším výkonu kotle není potřeba nahřívat velký zásobník s velkým objemem vody, jelikož zde vzniká zbytečná ztráta tepla jak ze samotného zásobníku, tak i z rozvodů (např. kotel o výkonu 25 kW a objemu integrovaného zásobníku 20 litrů bude schopen ohřát tento objem vody cca za 2 min; průměrná spotřeba při sprchování je 5 až 7 litrů za minutu, tj. je zde ještě rezerva např. pro potřebu TV v kuchyni).
Výše zmíněný příklad a koncept vytápění a ohřevu TV zde uvádím pouze jako možnou alternativu Vašeho naznačovaného řešení a to zejména z důvodu nižších pořizovacích nákladů. Dohřev TV pomocí solárních panelů napojených na externí zásobník TV by dával smysl v případě požadavku na velký objem teplé vody (tj. např. velký počet obyvatel se zvýšenými nároky na objem teplé vody). Nejedná se pouze o investiční náročnost, ale i o údržbu celého systému, což jsou další servisní náklady (rozvody nemrznoucí kapaliny, čerpadlo,...). Z hlediska stavebního se zejména jedná o kvalitně provedený prostup střešní krytinou, případně dalšími stropními k-cemi, vše záleží na daných podmínkách a navrženém řešení. Cena se bohužel stanovuje velmi těžko, jelikož prvně je potřeba stanovit výkon kotle, potřebnou velikost externího zásobníku TV a následně tomu odpovídající počet solárních kolektorů, jejich možnosti instalace atd. Doporučujeme oslovit odbornou montážní firmu či projekční kancelář zabývající se návrhy těchto systémů.
Nakonec pouze ke zvážení ještě zmíníme možnost dohřevu TV pomocí FVE panelů, jelikož zde odpadá případný servis, celá instalace je výrazně jednodušší a ještě je možno zbývající elektrickou energii využít např. pro spotřebiče v domácnosti. Odpadá zde i starost s případnými přebytky teplé vody ze solárních kolektorů v letním období, pokud např. nemáte bazén (i to není ale ideální řešení).

S pozdravem
Ing. Lukáš Svoboda