Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

7.2.20 / dotaz č. 115169
Dobrý den,
Z důvodu bakalarske práce mam dotaz ohledně vhodné metody namodelovani budoucích výnosů větrné elektrárny, v horizontu cca 10 let. Ve sve BP analyzuju výhodnost již funkční větrné elektrárny, rok uvedení do provozu 2009. Vybraná elektrárna využíva podporu ve formě zelených bonusů, a tak se chci zeptat, jak by bylo možné naprognózovat budoucí tržby společnosti. Mám jen relativně omezené informace (ty, ktere jsou veřejne přístupné)
Tyhle prognózy jsou pro me důležité z důvodu výpočtu IRR a čisté současné hodnoty.
Dekuji za odpověd.
Dobrý den,
děkujeme za váš dotaz.

Výroba elektřiny z větrné elektrárny (VE) se prognózuje pomocí výpočetních modelů. Některé jsou zde:
https://windexchange.energy.gov/tools

U stávající VE lze vyjít z výroby minulých let.

VE může fungovat ve dvou režimech:
a) prodej elektřiny za výkupní cenu, kterou stanovuje ERÚ, na základě zákona 165/2012 Sb. To platí pouze pro VE do 100 kW. V praxi se takovéto VE staví výjimečně.
b) prodej elektřiny za tržní cenu obchodníkovi a inkasování zelených bonusů (ZB).

Výši výkupních cen a ZB určuje ERÚ pro každý rok, aktuální cenové rozhodnutí je zde:
http://www.eru.cz/documents/10540/5228943/ERV6_2019.pdf/7c470e71-3e3c-4f67-a6bd-5945852961d6

Výši ZB pro daný rok stanovuje ERÚ. Zelené bonusy musí být podle zákona č. 165/2012 Sb. stanoveny tak, aby výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou. Očekávaná cena se stanovuje na základě vývoje cen elektřiny na burze.

Podrobněji zde:
http://www.eru.cz/documents/10540/5716190/N%C3%A1vrh+metodiky+meziro%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BAprava+v%C3%BD%C5%A1e+ZBR.pdf/45b795cd-3ae1-411f-80ab-dfae56b02f42


V prvním přiblížení tedy můžete postavit výpočet na dosavadní výrobě elektřiny a aktuální prodejní ceně elektřiny a ZB pro rok 2020.
Pro podrobnější analýzu můžete modelovat různé scénáře vývoje ceny elektřiny na burze.
Protože je v horizontu 10 let obtížné predikovat vývoj ceny elektřiny, je vhodné provést citlivostní analýzu IRR na ceně elektřiny, resp. ZB.

Přejeme hodně úspěchů s bakalářskou prací!

Jan Truxa, Karel Srdečný

Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk