Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.2.20 / dotaz č. 115388
Dobrý den,

mám dotaz týkající se výměny stávajícího kotle na tuhá paliva za nový. Na jaký typ vytápění mohu, v rámci tzv. kotlíkové dotace, žádat o dotaci na jeho pořízení a ralizaci? Mohu žádat i na objekt na bydlení, kde nemám trvalé bydliště?

Děkuji za odezvu a jsem s pozdravem.
Dobrý den,
aby Vaše žádost uspěla v dotačním titulu "kotlíková dotace", musí stávající kotel být 1. nebo 2. emisní třídy na tuhá paliva (uhlí, dřevo) s ručním přikládáním. Můžete žádat na:

PLYNOVÝ KOTEL - tento typ kotle je možné instalovat pouze tam, kde se nachází plynová přípojka. V případě, že máte možnost se připojit na plynovou přípojku, tak tento typ kotle doporučujeme. Tento zdroj je ekologický, automatický, čistý, bezpečný a nenáročný na prostor. Investice je v porovnání s ostatními zdroji nízká. Dotace bude poskytována s hranicí 75 % způsobilých výdajů, nejvýše však 95 tis. Kč.

BIOMASOVÝ KOTEL na polena s akumulací - jako palivo je použito dřevěné poleno, které je suché, jinak kotel nebude správně fungovat. Je zapotřebí počítat s úložištěm dřeva. Kotel je instalován společně s akumulací minimálně 55 litrů na kW výkonu kotle. V příkladu 20 kW kotel bude mít minimálně 1100 litrovou akumulační nádrž. Kotel nahřeje vodu v akumulaci, která poté uvolňuje teplo do otopné soustavy po dobu X hodin až dní (záleží na velikosti akumulace, topné soustavy, požadované teploty, ...). Dotace bude poskytována s hranicí 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 100 tis. Kč.

BIOMASOVÝ KOTEL se zásobníkem - jako palivo je použita peleta nebo štěpka. Palivo je uloženo v zásobníku, který podavačem dopravuje optimální množství paliva do kotle a to na základě požadavku otopné soustavy. Je zapotřebí počítat s úložištěm paliva. Dotace bude poskytována s hranicí 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120 tis. Kč.

TEPELNÉ ČERPADLO (TČ) - tento zdroj je často instalován tam, kde není možnosti využití zemní plynu. Je to také ekologický, automatický, bezpečný a čistý zdroj. Tvoří jej vnitřní a venkovní jednotka. Důležitý faktor je tzv. topný faktor. Topný faktor se liší v závislosti na typu TČ, poloze TČ a nadmořské výšce. Řekněme, že průměrný topný faktor je 3. To znamená, že při spotřebě 1 MWh elektřiny vyrobí TČ 3 MWh tepla. Při využití TČ lze uplatnit levnější sazba D57d s 20 hodinovým nízkým tarifem. Investice do tohoto zdroje je zpravidla nejvyšší. Dotace bude poskytována s hranicí 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120 tis. Kč.

V případě, že je výměna kotle realizována v obci spadající do prioritního území, bude výše podpory navýšena o 7 500 Kč. Podrobný seznam těchto obcí https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=1724

V katastru nemovitostí musí být zapsán objekt jako "RODINNÝ DŮM". V případě, že je Váš objekt je zapsán jako "objekt k bydlení", doporučujeme zavítat na stavební úřad a označení změnit na rodinný dům. Je to formální záležitost na počkání.
V objektu nemusí být nahlášené trvalé bydliště.