MPO Efekt - energie efektivně
 INFORMAČNÍ PORTÁL Ministerstva průmyslu a obchodu
    O PODPOŘE ENERGETICKÝCH ÚSPOR A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Internetová poradna i-EKIS - Odpověď

tisk

Dobrý den,

obracím se na vás s žádostí o radu a informace.
Plánuji koupi menšího peletovacího stroje pro výrobu pelet k vlastní potřebě, ale i prodeji pelet. Je nějaký zákon nebo vyhláška týkající se výroby a skladování pelet, výrobních prostor a skladování suchých a vlhkých pilin pro výrobu pelet. Asi je nutné splnit nějaká protipožární opatření.

Předem děkuji za jakékoliv informace

S pozdravem

[ 2.12.08 - dotaz číslo: 12015 - téma: Legislativa ]

Vážený pane,
tohle je těžká otázka pro obyčejné poradce EKIS.
Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v § 4 píše:
Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
(1) Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií
a) bez zvýšeného požárního nebezpečí,
b) se zvýšeným požárním nebezpečím,
c) s vysokým požárním nebezpečím.

Můj odhad je, že by vaše výroba mohla spadat mezi činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím:
viz bod d) ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární
zatížení 15 kg/m2 a vyšší (pokud tam budou palety s hotovými peletami a nějaký sklad pilin, tak to asi bude těch
15kg/m2 a více).
Nevím nakolik se při té manipulaci bude prášit; mohlo by zde být ještě nebezpečí výbuchu prachu, tomu ale asi bude třeba
se bránit i z důvodů ochrany pracovníků před prachem.
Pokud tedy bude spadat vaše provozovna mezi činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, pak je třeba podle § 15 mít
Dokumentaci požární ochrany
(1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 jsou povinny zpracovávat
předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se
skutečným stavem.

Soudím, že to je něco co budete muset zadat nějakému specialistovi (díval jsem se na příklad takové dokumentace a vypracovat něco takového je
asi zcela mimo možnosti laika). Zkuste tedy kontaktovat nějakého specialistu na požární ochranu a on vám nejspíš dokáže i
poradit co všechno musí vaše provozovna splnit a jak postupovat Na internetu existují firmy, které to nabízejí (např.
http://www.algiz.cz/, http://www.enviform.cz/dokumentacepo.html,
http://www.hasicipristroje-prhas.cz/index.php?nid=5025&lid=CZ&oid=1013317 a nepochybně mnoho dalších).

"*go140909"
[ Odpovídá: - ]

© MPO 2008. Kontakt na správce webu:
Realizoval: EkoWATT. Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect