Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

20.10.20 / dotaz č. 121543
Dobrý den,
předmětem mého dotazu je způsob rozpočítávání nákladů na UT a přípravu TUV mezi jednotlivé domy, napojené na společnou kotelnu. Konkrétně jde o 3 domy, kde kotelna je umístěna v jednom z krajních domů. V domech nejsou žádné místní zásobníky, TUV cirkuluje mezi domy a centrálním zásobníkem.
UT domů tvoří 3 nezávislé větve. Spotřeba tepla jednotlivých domů se měří třemi kalorimetry, umístěnými v kotelně. Zde se měří i celková spotřeba TUV.
Náklady na UT se mezi domy rozpočítávají podle náměru kalorimetrů. Náklady na TUV se rozpočítávají podle spotřeby domů, která se určí jako suma náměrů bytových vodoměrů TUV v jednotlivých domech.
Kdybychom chtěli přejít na měření spotřeby TUV na patách domů, existuje nějaký technicky a ekonomicky rozumě realizovatelný způsob, jak to provést? Jak by se změnila situace v případě, že při rekonstrukci by domy byly vybaveny např. lokálními zásobníky TUV, které by byly ohřívány vodou z centrálního zdroje?
Předem děkuji za odpověď.
Dobrý den,

měření na patě domů (jde osadit kalorimetry) by k ničemu nepřispělo, neboť rozhodující a objektivní jsou kalorimetry v kotelně,:
- tj. tepelné ztráty mezi kotelnou a kalorimetry na patě domů by se stejně musely rozpočítat mezi 3 domy a následně byty a
- cirkulace v jednotlivých domech by se také musela rozpočítat mezi jednotlivé byty podle spotřeb TV, tj. vše by vlastně zůstalo stejné jako dnes, (to je za předpokladu, že jsou domy geometricky, tj. potrubí v domech přibližně stejné).
= U TV je velmi významná tepelná ztráta z cirkulace teplé vody, která se musí podle spotřeb jednotlivých bytů rozpočítat, tak je to dnes.

Při instalaci lokálních zásobníků TV, by se vytvořily malé předávací jednotky na rozvodu ÚT (spíše to nazvěme rozvody tepla s teplotním spádem např. 70/55), které by zajišťovali vytápění a ohřev TV nebo jenom ohřev TV. Odstranil by se tím cirkulační rozvod TV. Co je ekonomicky výhodnější - doporučuji nechat zpracovat technicko-ekonomickou studii.

S pozdravem
Jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk