Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.1.21 / dotaz č. 123231
Dobrý den,

obec Petrovice čerpá kotlíkové půjčky z MŽP. Můžete nám poradit, jak žádat o půjčky a jaké projekty z peněz na půjčky je možné podpořit?

Předem děkuji za odpověď
Dobrý den,

o finance z kotlíkových půjček lze požádat prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na stránkách Národního programu Životního prostředí:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=66

Konkrétně dokument:
https://www.narodniprogramzp.cz/files/documents/storage/2019/09/05/1567670775_2019-09-05_Podpora-KD_KVK-MSK-ULK_%C5%BDOP_v2.xlsx

Přílohy:
1) https://www.narodniprogramzp.cz/files/documents/storage/2020/02/11/1581432314_2020-02-11_5_Kotl%C3%ADkov%C3%A9-p%C5%AFj%C4%8Dky_Monitorovac%C3%AD-zpr%C3%A1va_v3.docx
2) Dokumenty prokazující počty výměn, které mají být financovány

Tyto dokumenty vyplňte na základě schválených žádostí, které zjistíte na krajském úřadu daného kraje. Elektronicky dokumenty podepište a datovou schránkou pošlete na SFŽP.

=== Podporované projekty ===
Projekty v cíli 2 lze podpořit z dotačního titulu OPŽP https://www.opzp.cz/ a finanční prostředky z kotlíkových půjček je možné využít jako spolufinancování uznatelných nákladů projektu.
Uvedeme na příkladu:
Obec má zájem zateplit obecní úřad a vyměnit starý uhelný kotel za tepelné čerpadlo. Obec připraví žádost do 146. výzvy https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=161 , kterou podá do 2.3.2021. Žádost se skládá z energetického posudku, stavební a technického projektu, odborného posudku na výskyt netopýru a dalších příloh. Projekt je ekonomicky hodnocen na 2 miliony z celkových uznatelných nákladů a 500 tisíc z neuznatelných nákladů, při uznané dotaci 50%. Obec tedy dostane dotaci 1 000 000 Kč, ne další 1 000 000 Kč uplatní finance z kotlíkové půjčky a 500 000 Kč zafinancuje ze svého rozpočtu.

Mějte se hezky Gabriel
Odpovídá:  Ing. Jindřich Gabriel - EKIS Chomutov Auxilien tisk