Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.1.21 / dotaz č. 123378
Dobrý den, na základě vlastní zkušenosti jsem dospěl k názoru, že pro efektivnější celoroční využití fotovoltaiky na rodinném domě by bylo výhodné místo jedné instalace zrealizovat dvě, řekněme jednu hlavní na střechu a jednu pomocnou na jižní fasádu. Ta střešní by vyráběla elektřinu pro všeobecné použití v domě a byla by propojena s veřejnou sítí a dimenzována na vypočítanou potřebu objektu. Ta fasádní by byla autonomní, s vlastním měničem, její el. obvod by nebyl propojen se sítí a byla by specializovaná pouze na ohřev vody (např. typu Kerberos). Jako alternativa fasádní fotovoltaiky by připadal v úvahu i termosolární kapalinový systém. Toto uspořádání bych zvolil z toho důvodu, že každý z obou systémů má jiný sklon kolektorů k dráze slunce v různých ročních obdobích a tudíž by se v průběhu roku vhodně doplňovaly. V létě by byla optimálně osvětlena střešní instalace a protože je světla a tím i energie dostatek až nadbytek, stačila by sama saturovat energetickou potřebu domu (včetně ohřevu TUV). V tomtéž období by bylo fungování fasádní instalace zablokováno nebo zásadně omezeno ostře šikmým dopadem paprsků z vysoko postaveného slunce, popř. i stínem z převisu střechy, čímž by se zabránilo nadvýrobě teplé vody. V zimě by sestava pracovala tak, že střešní fotovoltaika při krátkém dni a nízko postaveném slunci je na zlomku svého jmenovitého výkonu, přičemž to málo co vyrobí, se v objektu bohatě spotřebuje na provoz běžných el. spotřebičů a už nezbyde nic na ohřev vody, ať užitkové, nebo na podporu vytápění, přestože právě tato potřeba je přes zimu energeticky nejnáročnější. V tuto chvíli se však nachází v (téměř) optimálním postavení právě fasádní instalace, která se svými svislými panely pochytá velkou část záření z nízkého slunce a dodá tuto energii právě do ohřívání vody, kde je toho nejvíc třeba. V přechodných ročních obdobích, kdy ani jedna instalace není ve svém pracovním optimu a světla je ještě pořád relativně vzhledem k potřebě málo by se nadále vhodně doplňovaly.
To jen na vysvětlenou k mé úvaze. Moje otázka se ale týká toho, zda je možné za současných podmínek získat pro jeden objekt státní dotaci zvlášť na každou ze dvou samostatných instalací - tedy jak na střešní, tak na fasádní fotovoltaiku, eventuálně i v případě, že by fasádní fotovoltaika byla zaměněna za termální kapalinový systém? Nebo lze získat dotaci pouze na jednu z uvedených instalací a na druhou nikoliv? Děkuji za odpověď.
K Vašemu dotazu- pokud Vámi popisovaný systém bude řešen jako jeden projekt, bude splňovat podmínky dotačního programu, potom by mohla být přiznána podpora. Pro rodinné domy by se jednalo o program Nová zelená úsporám.
Za MEPS Žďár nad Sázavou Pavel Juda