Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.4.21 / dotaz č. 125663
Dobrý den,

měl bych prosbu o konzultaci ohledně ideální regulace topení v rodinném domě. Jsme ve fázi dokončení hrubé stavby.
Plánujeme podlahové topení v kombinaci s kondenzačním kotlem Baxi Luna Duo - TEC E 1.24 24 kW s bojlerem. Aktuálně řešíme jak správně regulovat topení. Tzn. omístění termostatů, počet a jejich logika.
Ideálně bych Vám poslal plánky nebo bychom se mohli sejít na stavbě.
Předem moc děkuji.
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství.

Základní návrh způsobu regulace by měl řešit projekt ústředního vytápění. Projekt této profese může být zpracován buď v rozsahu pro stavební povolení, nebo podrobněji jako projekt realizační.
V prvním případě se jedná o základní orientační výpočet energetické potřeby domu, tepelné ztráty a návrh zdroje (nebo více zdrojů) vytápění. Dále se navrhují základní schémata rozvodů vytápění, rozvaha kde bude podlahové, kde radiátorové a podobně. V této fázi by mělo být jasno v celkové koncepci zásobení domu energiemi, tedy využití obnovitelných zdrojů, jejich podíl (fotovoltaiky nebo termiky), zda bude rekuperační systém větrání a další základní věci. Výsledkem je technická zpráva a jednoduchá půdorysná schémata rozvodů. Rozsah upřesňuje vyhláška o dokumentaci staveb.
Podrobnější projekt pro realizaci stavby je pak vodítkem pro montážní dodavatelskou firmu. Jeho zpracování má dle mého přesvědčení smysl ve chvíli, kdy je zcela jasno o stavebním řešení domu, jeho tepelných izolacích, kvalitě výplní apod. a toto se již nebude měnit. Základním podkladem pro návrh topení je pak výpočet tepelných ztrát po jednotlivých místnostech domu, který zohledňuje všechny ohraničující konstrukce, jejich jednotlivé ztráty prostupem, tepelné zisky a ztrátu tepla větráním. Poté lze již přesně dimenzovat radiátory nebo smyčky podlahových rozvodů, zohlednit tepelnou stabilitu místností a další vstupy.
Tuto podrobnou dokumentaci jsou schopni nabídnout v rámci dodávky některé větší topenářské firmy, které mají své projektanty. Dodavatel složitějších systému si může dále zpracovávat i svou podrobnější montážní dokumentaci, která již slouží přímo jemu.
Ve Vašem případě bude hlavním zdrojem tepla pro vytápění RD plynový kondenzační kotel. K němu se optimálně nabízí podlahové vytápění. Zohlednit by se mělo samostatně regulovatelné podkroví, pokud v domě je. Lehké konstrukce podstřešní části domu se z hlediska tepelné stability chovají jinak než zděné konstrukce přízemí.
Návrh by měl udělat projektant části ÚT.
Není od věci využít možnost našeho poradenství, které je bezplatné. Na osobní konzultaci se můžete objednat telefonicky v našem poradenském středisku EKIS, kontakt najdete na webu, žádejte poradce se specializací na vytápění. Na konzultaci vezměte kompletní projektovou dokumentaci – stavební (pokud možno odpovídající skutečnému provedení) i ústředního topení. Konzultace v kanceláři www.eccb.cz bude v této fázi přínosnější, než návštěva stavby.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk