Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

9.6.21 / dotaz č. 126969
Dobrý den,
Mohu se zeptat jakým způsobem je z větrné elektrárny a mikroelektrarny vyvedený elektrický výkon? A zdali by jste objasnil prosím elektricke zapojení VtE i mikroelektrarny ?


Ps. Určitou predstavu mam, ale rad bych si to ověřil u odborníků.
Výkon z větrné elektrárny do distribuční sítě musí výrobce požádat o připojení, podstoupit přihlašovací řízení s danými zákonnými normami a dále splnit podmínky pro připojení, které jsou dány provozovatelem distribuční sítě (PDS). Pravidla pro paralerní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribučních soustav. Žádost o připojení musí obsahovat technické specifikace připojovaného výrobního zdroje a dále je třeba znát konfiguraci sítě a místo, kam by měl být nový zdroj připojen. Na základě těchto technických specifikací je třeba provést studii připojitelnosti, kde se zkoumá, zda-li nový výrobní zdroj na základě PDS může být připojen do distribuční sítě. Při vyhodnocování jsou posuzovány následující podmínky: zvýšené napětí po připojení, zvýšené napětí spínání, flikr, proudy vyšších harmonických a ovlivnění zařízení HDO. Prakticky je nutné začít jednání s provozovatelem distribuční sítě v místě předpokládaného napojení větrné elektrárny. Větrné elektrárny můžeme rozdělit podle možnosti jejich využití: do 5KW s výstupním napětím 12 nebo 24V DC připojením do baterek eveventualně přes střídač na 230 V AC. Elektrárny velkých výkonů (300 až 3000 kwh) jsou určeny k dodávce do veřejné sítě. Mají asynchronní generátor, který dodává střídavý proud, většinou o napětí 660V, a proto nepracují jako atonomní, ale jsou připojeny přes trafo do sítě 22kW.
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný* - EKIS Hluboká n. Vltavou Energy Centre tisk